De Regenboog

Nieuwe leden managementteam

Juf Wilma gaat volgend schooljaar naar de Montessorischool Naaldwijk en juf Gemma van Lieshout heeft aangegeven zich volledig op de lestaak te willen concentreren. Daarmee verliezen we in één klap onze plaatsvervangend directeur en bovenbouwcoördinator en de onderbouwcoördinator met wie ik heerlijk heb samengewerkt. 
Intern hebben we deze vacatures gemeld met functieomschrijving en bleken juf Carmen en juf Cathy interesse in te hebben in deze functies. Na gesprekken in het team, met de personeelsgeleding van de MR en met instemming van de MR, is er unaniem voor gekozen volgend schooljaar te starten met Carmen als plaatsvervangend directeur/bovenbouwcoördinator en Cathy als onderbouwcoördinator.
Carmen heeft al eerder op een school ervaring opgedaan met het plaatsvervangend directeurschap en beide dames hebben in de zogenaamde kweekvijver gezeten waar mensen werden opgeleid voor leidinggevende functies.
We wensen Carmen en Cathy veel plezier met de invulling van hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden.