2015-09-29 14.02.23.jpg

Algemene informatie

Door het lezen van "Regenboog speerpunten", komt u er al snel achter hoe de Regenboogkijk op onderwijs is.
Voor het infoboekje en de schoolgids zult u even rustig moeten gaan zitten.

Aanmelden op onze school

Als een kind twee is geworden, kan het door de ouders op school aangemeld worden. Hiervoor kunt u een afspraak met Nico Arkesteijn (dir.) waarna een intakegesprek volgt van ongeveer 45 minuten (bij het eerste kind).

In het gesprek zal het over de visie en uitwerking daarvan gaan en kunnen vragen worden gesteld. Daarna volgt een rondleiding door de school.

Wij werken niet met een open dag, omdat we dat niet persoonlijk genoeg vinden.

Wanneer het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging om naar school te komen om wenochtenden af te spreken. Als het kind een tijdje op school is, krijgen de ouders wederom een uitnodiging om met de leerkracht in gesprek te gaan over het kind.