2015-09-29 14.04.12.jpg

Regenboog speerpunten

We vinden het belangrijk, dat ouders en andere belangstellenden die interesse tonen in de Regenboog, vrij vlot moeten kunnen zien waarin de school zich onderscheidt. We hebben daarom een aantal speerpunten van de Regenboog op een rijtje gezet. U kunt hierin proeven, dat wij het actief deelnemen van de kinderen aan de lessen hoge prioriteit geven. Dat betekent dat het onderwijs uitdagend moet zijn voor kinderen. Dat betekent, dat ze er lol aan moeten beleven. De leerkracht vervult hierin een uitermate belangrijke rol. Een lesje geven kan iedereen wel. Een goede leerkracht heeft goed de doelstelling van een les voor ogen. Het is de kunst van de leerkracht om door een combinatie van fantasie en didactisch vermogen de leerlingen actief deelgenoot te maken van de lessen. Als de leerlingen plezier beleven aan de lessen wordt een doel een stuk makkelijker bereikt.

Het klimaat van de school

Het spreekt voor zichzelf dat een kind het best leert en zich het best ontwikkelt in een omgeving waarin de sfeer vriendelijk en veilig is. De school staat ervoor om de kinderen die sociale vaardigheden aan te reiken, die nodig zijn om die goede sfeer te krijgen en te handhaven. Hiervoor zijn op school regels, die met de kinderen afgesproken zijn. Om een voorbeeld te geven: pestgedrag (we hebben een pestprotocol in hardcopy op school) wordt niet geaccepteerd, maar elkaar helpen wordt gestimuleerd. Iedereen hoort erbij. Verder is het in onze visie van belang dat er op school orde en regelmaat is, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn en op een bepaalde structuur kunnen terugvallen. Belangrijk is, dat ook de ouders zich hierin kunnen vinden. Vandaar dat we het op prijs stellen als ouders hun betrokkenheid bij de school tonen. Dit kan gebeuren door allerlei vormen van hulp op school en in de klas, maar ook door aanwezigheid bij activiteiten die de school juist voor kinderen én ouders organiseert, zoals bijv. een vossenjacht, schoolfeest e.d. Verder probeert de school een bijdrage aan de sfeer te leveren door regelmatig bepaalde evenementen te laten terugkeren. Hierbij denken we aan de Spettershows, waarin kinderen optredens verzorgen (3 keer per jaar), het om het jaar terugkerende project, wanneer twee weken lang het onderwijs om één thema draait, culturele uitstapjes, de schoolreis, biologie in het Prinsenbos, het kleuterfestijn, de sportdag. Al deze evenementen dragen bij tot het verhogen van de sfeer op onze school. Wij durven te beweren, dat op onze school een rustige en prettige werksfeer heerst, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuisvoelen. Het is niet zomaar een bewering. In de laatste ouderenquête werd lovend gesproken over het schoolklimaat op onze school en daar zijn we best trots op. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u ook onze inspectierapporten lezen. www.onderwijsinspectie.nl

Cooperatief leren

Kinderen in de groep zijn heel verschillend in hun werkgedrag. Daar wil en moet je als school aan appelleren. Een manier die daar uitstekend geschikt voor is, is het coöperatief leren. We maken gebruik van een tiental didactische structuren (werkvormen) van coöperatief lezen, waarbij kinderen nauw samenwerken om op een leuke, effectieve manier tot een product te komen. Ieder kind krijgt evenveel kans als een ander, en de leerkracht krijgt de mogelijkheid om de les op een nieuwe uitdagende manier te introduceren. Elk kind is actief betrokken bij de lesstof en krijgt niet de kans "weg te dromen". In interactie met elkaar leren ze vaardigheden, die ze nu en in hun latere leven nodig hebben. Iedere werkvorm kun je in iedere groep toepassen. Belangrijke randvoorwaarden zijn: gelijke deelname, individuele aansprakelijkheid en positieve wederzijdse afhankelijkheid. Bij uitvoering van de lessen merken de kinderen dat ze een eigen inbreng hebben die ook wordt gewaardeerd.

Techniek

We vinden het erg belangrijk dat kinderen kennisnemen van het vak techniek. Ervaring leert immers, dat men al doende het beste leert. Techniekonderwijs is hier uitermate geschikt voor. Techniek staat vast op het rooster. Er zijn 5 techniekmiddagen per jaar voor groep groep 1 t/m 5. Voor de groepen 6 t/m 8 wordt techniek geïntegreerd met de handvaardigheidlessen in circuitvorm.

Onze schoolbibliotheek

Dat "lezen" het belangrijkste vak is op de basisschool zal niemand in onderwijsland ontkennen. Als kinderen in lezen plezier krijgen, is er al heel veel gewonnen. We vinden het een belangrijke missie van onze school om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren. Het is daarom zaak, dat ze moeten kunnen beschikken over een goede schoolbibliotheek. We durven te beweren, dat de kinderen kunnen putten uit een uitstekend boekenarsenaal. Elk jaar gaan juf Irene en juf Bernadette op pad om voor      € 750,- aan nieuwe (prenten)boeken voor groep 1 t/m 8 aan te schaffen. Verouderde boeken worden verwijderd en in de kinderboekenweek worden de nieuwe boeken ter promotie tentoongesteld. Op het rooster is 5 keer 15 minuten per week ingericht voor het vrijlezen. Elke ochtend beginnen we daarmee.