De Regenboog

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur WSKO vertegenwoordigd door Jos v/d Ende.

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.spow.nl 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan waar haar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen in het ontvangen van kinderen die extra zorg nodig hebben.