bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief De Regenboog 19-06-2017

We hebben deze keer een flinke nieuwsbrief voor u.

Allereerst bedankt

Ik wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt om mijn 40 jaar in het onderwijs tot een fantastische dag te maken. Ik heb ervan genoten opgehaald te worden in elektrische sportwagen, kinderen bezig te zien met oefenen voor een finale-uur 's middags en een heerlijke, gezellige barbecue in de buitentuin van Bij5 's avonds. 

Als je dan ook nog een reischeque krijgt om een weekend in een leuk hotel te vertoeven, dan is de dag echt wel helemaal af. Nogmaals dank. 

IMG_8816.JPG

Prikactie 27 juni

We zijn blij dat ons bestuur zich achter de prikactie (op dinsdag 27 juni is er van 08.30-09.30 uur geen school) van het primair onderwijs heeft geschaard. In de bijlage vindt u de brief van ons bestuur. Download

Voorzitter GMR gevraagd

Onze stichting zit dringend verlegen om een voorzitter voor ons hoogste overlegorgaan, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR overlegt en neemt beslissingen met ons bestuur van de stichting. In de bijlage leest u meer. Download

De communiewerkgroep zoekt versterking

In de bijlage leest u de oproep tot versterking. Download

Schoonmaakfeest maandag 26 juni

Op de deuren van de klassen hangt vanaf morgen een intekenlijst voor de schoonmaakavond. Als we ons even kwaad maken zijn we om 21.15 uur klaar. Inloop vanaf 18.30 uur.

Denk aub niet een ander gaat wel, want dan zijn we met te weinig. Met 65 man/vrouw redden we het binnen de genoemde tijd.

Wilt u wel zelf een emmer, doekjes en een spons meenemen. 

Na afloop staan er fris, borrel en hapjes klaar voor ieder die dit jaar geholpen heeft op school (papierophalers, inplakkers van kleuterboeken, overblijfouders, kleuterhulpen etc.)

schoonmaak.jpg

Joëlle Giezen

Voor groep 1/2c (Drie dagen zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof Cathy en één dag ouderschapsverlof Melissa) hebben we Joëlle Giezen als invaller gevonden. Zij gaat op woensdag t/m vrijdag de groep draaien. Joëlle kwam bij ons over als een positieve, vrolijke verschijning bij wie we een hoog verantwoordelijksgevoel proefden. Joëlle is 20 jaren jong en zal op maandag 3 juli een dag meedraaien in 1/2c.

Karin van Rijn neemt de managementtaken van Cathy over tot het einde van haar verlof.

 

Vriendelijke groeten namens het team,

Nico Arkesteijn

 
1/2 b Thema trein
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden