bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 11-01-2019

Beste ouders/verzorgers,

 

Allereerst de beste wensen voor u en de kinderen voor 2019 en bovenal een gezond jaar.

Het volgende hebben we voor u verzameld:

Geen nieuwbouw

Voor zover we het goed begrepen hebben, gaan de plannen voor nieuwbouw van twee lokalen bij de Regenboog voorlopig diep in het vriesvak. In het integraal huisvestingsplan (IHP) wat afgelopen dinsdag aan de raadscommissie gepresenteerd werd, stond niets meer over nieuwbouw Regenboog. Wel staat vermeld, dat men de openbare Dalton (hier 250 meter verderop) wil verplaatsen naar Hoogeland om de school daar, startend met portacabins, nieuw leven in te blazen. De Regenboog zal dan deels naar de Daltonschool moeten met hun surplus aan leerlingen. Voor de rest weten we nog niets. Het probleem gaat spelen in augustus 2020, maar eigenlijk zitten we nu al in nood, omdat we maar 20 van de 40 regenboogkinderen hier op school een BSO-plaats kunnen aanbieden. Twintig van onze BSO-kinderen zitten nu al bij Okidoki in de Daltonschool. Daarnaast hebben we van ons ict-lokaal een extra klaslokaal (groep 3) kunnen maken, omdat we met chromebooks zijn gaan werken.

Achter de schermen is door ons bestuur hard gevochten met de gemeente voor een beter resultaat. Leuk is dit nieuws dus niet, maar bij de pakken neer gaan zitten, zet ook geen zoden aan de dijk. We nemen rustig de tijd om plannen te maken en zullen die tijdig met u communiceren. 

Studiedag en vakantiedagen

Voor de zekerheid nog even een geheugenopfrissertje. Op vrijdag 25 januari is groep 1 t/m 8 vrij vanwege een studiedag van de leerkrachten. Op donderdag 21 en 22 februari zijn de kinderen al vrij voor de voorjaarsvakantie.

SKT

Bij de twee ingangen van de school hangen op de prikborden de tijden waarop Maaike van de Kamp van het Sociaal Kernteam zitting heeft op school. Het SKT kan, indien nodig, ondersteuning en professionele begeleiding geven op het gebied van opvoeden, jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen. Maaike heeft zitting op de tweede woensdag van de maand van 08.30 - 09.30 uur in het kantoor van Nico. 

- Woensdag 13 februari 2019
- Woensdag 13 maart 2019
- Woensdag 10 april 2019
- Woensdag   8 mei 2019
- Woensdag 12 juni 2019
- Woensdag 10 juli 2019.

Inning ouderbijdrage

Beste ouders,


In januari zal de ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 van uw rekening worden afgeschreven. Als u nog geen automatische incasso heeft ingeleverd, dan graag alsnog bij de juf van de klas aanleveren of vragen om het formulier. Als oudervereniging ontvangen we graag uw bijdrage voor de leuke activiteiten, die door ons in samenwerking met de leraren worden georganiseerd.


Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de leden van de oudervereniging.


Met vriendelijke groet,

Namens de oudervereniging,

Patricia van Schie (penningmeester)

Muzieklessen

De flyer kunt u lezen, als u interesse heeft in muzieklessen voor uw kind. Download

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

 
KERSTVIERING 2018
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2018 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden