bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 16-02-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

De volgende info hebben we voor u op een rijtje gezet:

Ouderportaal

Het ouderportaal met de cito-uitslagen van uw kind(eren) staat weer open.

Het is de laatste keer dat de woordenschat erbij staat. De toets is al niet verplicht, maar voegt ook niets toe aan ons onderwijs.

Nieuws van de oudervereniging

Van de Oudervereniging is het volgende bericht ontvangen:

Onlangs is de jaarlijkse Ouderbijdrage automatisch geïnd. Met deze bijdragen ondersteunt de Oudervereniging de leuke extra-activiteiten voor de leerlingen van onze school. De verantwoording over het afgelopen schooljaar 2016 – 2017 staat op de website van onze school: https://regenboog.wsko.nl/Ouders/Schoolraad . De kascommissie heeft gecontroleerd dat de penningmeester alle gelden juist heeft verantwoord. De planning voor dit lopende schooljaar is te lezen in de begroting. Deze laat een tekort zien, maar de reserve is nog voldoende. Het bestuur heeft besloten om met ingang van het volgende schooljaar – 2018/2019 – de bijdrage te verhogen met € 5, - te verhogen en wordt € 40.

 

Binnenkort informeren wij u over de wijzigingen van de statuten van de oudervereniging in verband met een nieuwe opzet en de verkiezingen van de Medezeggenschap binnen de Regenboog.

 

Vakantierooster 2018-2019

Voor de vroegboekers hebben we het vakantierooster voor u afgedrukt.

herfst:                       (za) 20-10-2018 t/m (zo) 28-10-2018
kerst:                        (za) 22-12-2018 t/m (zo) 06-01-2019
voorjaar:                   (do) 21-02-2019 t/m (zo) 03-03-2019
pasen/mei:                (vr) 19-04-2019  t/m (zo) 05-05-2019
hemelvaart:               (do) 30-05-2019 t/m (zo) 02-06-2019
pinksteren:                (vr) 07-06-2019  t/m (di) 11-06-2019 
zomer:                      (za) 20-07-2019  t/m (zo) 31-08-2019

Carnaval

Even een beetje sfeer proeven. Ouders van de oudervereniging worden bedankt voor leuke versieringen.

P1130091.JPG
P1130096.JPG

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

 
Album
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden