bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 05-11-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

De volgende informatie hebben we voor u verzameld:

Gymrooster

Na een reeks van misverstanden en een hoop inspanningen hebben we uiteindelijk toch onze oude gymtijden weer terugkregen.

Dat betekent dat we met ingang van deze week 's morgens gymmen met de groepen 8b, 8a, 7 en 6 en 's middags met groep 4, 3 en 5.  

Groep 8b moet, zoals zij gewend waren, om 08.20 uur in de Pijl zijn. De lestijden van de groepen 8 zijn dus weer gewoon van 08.30-14.45 uur.

Sorry voor de overlast, maar we zijn blij dat we de hele donderdag weer hebben. 

Studiedag 9 oktober

Eigenaarschap, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn de drie kernwaarden die vorig schooljaar tijdens ons visietraject gekozen zijn door het team van De Regenboog. Dit schooljaar gaan wij deze drie waarden in ons onderwijs verder tot uiting laten komen.


Op de studiedag van 9 oktober hebben wij de leerlijn voor ons handvaardigheid- en techniekonderwijs onder de loep genomen een aangepast. In álle groepen wordt na de herfstvakantie een start gemaakt met een circuit waarin handvaardigheid- en techniekopdrachten worden aangeboden.

De techniekmiddagen zoals we die tot op heden kenden, komen hierbij te vervallen.


We zien de kernwaarden op de volgende manier terug in het handvaardigheid-techniekcircuit:

De opdrachten hebben een open karakter, er is ruimte voor creativiteit.

De opdrachten zijn open, sluiten aan bij de belevingswereld en wekken nieuwsgierigheid op bij kinderen.

In groep 5 t/m 8 mogen kinderen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de slag gaan. Ze bepalen dus zelf wat ze willen leren: eigenaarschap.


In de groepen 1 t/m 4 wordt het circuit in de eigen groep aangeboden. In deze groepen moeten immers basisvaardigheden worden aangeleerd.

In de groepen 5 t/m 8 gaan we groepsdoorbrekend aan het werk.

Site en logo

We zijn bezig met Jem-id om onze site wat op te pimpen naar een wat moderner uitstraling. Ook het logo willen we aanpassen, maar dat is een behoorlijke kostenpost als je dat uitbesteedt. Wellicht zijn er ouders onder ons met grafische kwaliteiten die ons logo wel eens onder handen willen nemen. Als iemand daarin interesse heeft, graag een seintje naar de school. We sturen het logo dan toe ter bewerking. Bij voorbaat dank.

Vriendelijk groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden