bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 25-01-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

Het volgende willen we aan u kwijt:

 

Nieuws van het ontwikkelteam

Waar is het ontwikkelteam van school mee bezig geweest?

1.Onderzoek van mogelijkheden van een weektaak: Er is informatie opgevraagd bij verschillende scholen, stukken op internet zijn gelezen, geschiktheid van onze methoden is bekeken etc. Er is een format van een weektaak gekozen om te gaan uitproberen.
Een weektaak heeft als doel:
• Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid vergroten. 
• Leren plannen en organiseren.
• Geeft tijd voor leerkracht voor extra instructie.

2. Onderzoek ‘doelen zichtbaar maken in de klas’. Hoe kunnen we onze lesdoelen inzichtelijk maken voor onze leerlingen?

Nationale voorleesdagen

Gisteren is de start geweest van de nationale voorleesdagen. Voorlezen op school en thuis is ontzettend belangrijk. Op school geven we er deze en komende week extra aandacht aan. Voor thuis hebben via de link wat voorleestips voor u. http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/

 

Parkeren in de vakken

Omwonenden van de Aalbersestraat hebben onlangs geklaagd bij een politieke partij over het mogelijk toenemende aantal verkeersbewegingen bij uitbreiding van de Regenboog met drie lokalen. Daarnaast zou het niet passen binnen het bestemmingsplan.

Men is blijkbaar niet goed geïnformeerd, want de uitbreiding gaat over twee lokalen en het past prima in het bestemmingsplan, omdat we binnen de schoolhekken blijven.

De klagende omwonenden hebben gelijk als het gaat over het parkeren buiten de vakken aan de parkzijde Aalbersestraat en een stukje verderop.

Vreemd is dan wel, dat één van de bewoners ouders van onze school laat parkeren voor zijn inrit in de Aalbersestraat parkzijde. Dan snap ik het niet meer. Dat is niet het enige. Door het parkeren aan de parkzijde Aalbersestraat is het door het aanrijdende verkeer onmogelijk voor voetgangers om daar te lopen. Een stukje verderop in de Aalbersestraat wordt zelfs links en rechts geparkeerd buiten de vakken, waardoor opstoppingen ontstaan. 

We zijn het zat en hebben BOA's (bevoegd opsporingsambtenaren) gevraagd te komen controleren en desnoods te bekeuren. Jammer! 

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

 
Album
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden