bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 05-10-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

Er is voor u de volgende info verzameld:

Verlof

Als ouders/verzorgers een verlofbrief komen vragen aan mij, dan vraag ik eerst naar de reden van het verlof, want als het niet binnen de verlofwetgeving past, dan is een brief invullen zinloos. Als ik vertel, dat het verlof binnen de regelgeving past, dan krijgt men een verlofbrief mee. Negen van de tien keer gaat het goed, maar er zijn ook mensen die de brief dan niet meer inleveren en ook de leerkracht niet op de hoogte stellen van een en dag verlof. Wij missen dan die bewuste dag een kind want we kunnen ons dan vaak niet meer herinneren waarom het kind afwezig is, omdat het verlof lang geleden is aangevraagd. Dan wordt er uiteraard gebeld naar de ouders/verzorgers. kortom, onrust voor niks. 

Nu we het toch over verlofaanvragen hebben. Wilt u de aanvraag minstens 2 weken van tevoren doen. Boek aub ook geen reizen met bijv. een uitloop van twee dagen in de schoolperiode en kom daarna verlof vragen. 

Kinderboekenweek

Vandaag hebben we de kinderboekenweek geopend met een toneelstuk van enkele leerkrachten. Vraag uw kind er maar eens naar, want ze vonden het erg leuk. Het thema van de kinderboekenweek is "Vrienden". Daarom is er voor de kinderen in het park een speurtocht uitgezet waarbij de kinderen foto's van bekende vrienden bij elkaar moesten zoeken. Bijvoorbeeld Donald duck en Katrien. Het leuke is dat de ouderen met de jonkies op pad zijn gegaan door het park.

Tot slot willen we nog graag vermelden, dat er weer flink wat boeken ingekocht zijn die we hebben tentoongesteld in de hal. Ga daar zeker eens kijken met uw kind(eren).

speurtocht.jpg

Studiedag

Dinsdag 9 oktober hebben de leerkrachten studiedag. De kinderen zijn daarom vrij.

Bezoek De Hooge Tuinen

Vorige week zijn 10 kinderen in verband met de actie "Westland Ontmoet" gebakjes gaan brengen bij de bejaarde mensen in verzorgingshuis "De Hooge Tuinen". De actie Westland Ontmoet is in het leven geroepen om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te laten komen.

De kinderen hebben op hun mobiel foto's mogen maken van de school en hebben die foto's aan de mensen laten zien. Daarnaast hebben ze spelletjes gedaan met de bewoners. Het was gewoon ontroerend om te zien hoe kinderen en ouderen van elkaar genoten. Op een gegeven ogenblik zat één kind met twaalf bewoners een spel te spelen. Een spelleidster aldaar vertelde dat bewoners veelal op de kamer blijven, omdat ze de recreatiezaal wel gezien hebben. Maar toen verteld werd dat er kinderen zouden komen, nam ieder de moeite om van de kamer af te komen. We willen nu proberen om meerdere bezoeken aan de Hooge Tuinen te brengen, want het blijkt voor de kinderen en ouderen een waardevolle ervaring te zijn. 

foto Westland Ontmoet.jpg

Gymrooster

Het gymrooster is wat veranderd. In de ochtend 5-3-4 en in de middag 6-7-8a/8b.

Dag van de leraar 5 oktober

Vanmorgen stond ons een aangename verrrassing te wachten in de vorm van een heerlijke taart en een bos bloemen op de teamtafel. De ouderraad had even uitgepakt. Ontzettend attent. Dank jullie wel.

taart.jpg

Vriendelijke groeten en fijn weekend,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden