bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief De Regenboog 30-10-2017

De nieuwsbrief wordt u veel vroeger dan normaal aangeboden, omdat de schrijver een aantal dagen met mededirecteuren op studie is.

SEV en vertrouwenspersoon

Twee keer per jaar (oktober en maart) worden bij de kinderen de vragenlijsten sociaal emotionele vorming afgenomen. Dat gaat mondeling bij de jongsten en schriftelijk bij de ouderen.

De uitslagen van deze enquête over emotionele veiligheid bespreken de leerkrachten met de kinderen. Indien noodzakelijk zoeken de leerkrachten contact met de ouders. Mochten er zorgwekkende zaken in de uitslagen naar voren zijn gekomen die meer expertise vragen, dan kan de leerkracht de hulp van de vertrouwenspersoon van school, Gemma van Lieshout inschakelen. Ook ouders en kinderen kunnen hulp van Gemma vragen, als ze er met de leerkracht niet uit kunnen komen.

Continurooster??

Het is een lang, maar zorgvuldig gelopen proces geweest met de ouder- en personeelsgeleding van de MR en we zijn eruit. In januari 2018 komt er een belangrijke informatiebrief over de invulling van een (mogelijk) continurooster op de Regenboog. Daarbij komt dan een enquête die eigenlijk simpel is. Het JA of NEE tegen het continurooster.

Kijkavond

welkom.jpg

Dinsdag 7 november is er van 18.15 tot 19.30 uur kijkavond. De kinderen laten u zien waar ze aan gewerkt hebben. Omdat het aantal leerlingen in de school gestaag toeneemt, willen we u beleefd vragen niet een groot deel van de familie mee te nemen, want anders past het gewoon niet meer.

Schoolvoetbal 2018

De commissie schoolvoetbal heeft in haar wijsheid besloten het schoolvoetbal niet meer in de meivakantie te laten plaatsvinden. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen die de selectie zouden halen, niet mee kunnen doen, omdat de ouders met het gezin naar de zon willen.

Het schoolvoetbal is nu op woensdagmiddag 11 en 25 april 2018.

schoolvoetbal.jpg

Overblijfouders gezocht

De leiding van de overblijf vraagt ouders voor de dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt zich op alle schooldagen, behalve de woensdag, om 11.45 uur in de hal melden als u interesse heeft.

Schaatsen voor schoolkinderen

In bijgaande brief vindt u info voor als u uw kind wilt laten leren schaatsen. Download

Inschrijven broertjes/zusjes

Wilt u aub niet vergeten een inschrijfformulier te komen halen als uw kind drie jaar geworden is. We hebben de broertjes en zusjes wel op een lijst staan, maar een inschrijfformulier halen blijft noodzakelijk. 

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

 
1/2D diverse
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden