bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 05-04-2019

Beste ouders/verzorgers,

 

Het volgende nieuws hebben we voor u verzameld:

Schoolvoetbal 10 april

Onder de download vindt u het programma voor het schoolvoetbal van woensdagmiddag 10 april op Westlandia. Download

Nieuws kinderwoorddiensten

Nieuws van de parochie vindt u onder de download. Download

Plannen

In het oudertevredenheidsonderzoek heeft u aangegeven meer informatie te willen over ontwikkelingen op de Regenboog. We willen u daarom graag een stukje meenemen.

 

Themaweken:

De komende jaren willen we gaan werken met vaste themaweken.

-Kinderboekenweek (half september)

-Week tegen het pesten (eind september)

-Week van de mediawijsheid (eind november)

-Week van de lentekriebels (eind maart)

 

Rekenen:

Volgend schooljaar willen we overgaan naar een (grotendeels) digitale rekenmethode. De komende maanden gaan we studeren welke rekenmethode het wordt. Aan een aantal kwalificaties zal de methode moeten voldoen. We schetsen er een paar voor u:

Sterke opbouw van leerlijnen: er moet eerst een solide fundament gelegd worden en daarop bouwen we verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!


Veel oefenen: er zal ruimschoots aandacht moeten zijn voor het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.


Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: elk kind moet gebracht kunnen worden naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

 

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: er moet ruimte gecreëerd om het wiskundig denken te ontwikkelen. 

 

Doordacht digitaal: er moeten automatisch opgaven komen op maat voor elk kind met behulp van geadvanceerde technologie.

 

Technisch lezen:

De methode voor technisch lezen zal volgend jaar vervangen worden.

 

Inzet werkdrukgelden:

De stakingen van de afgelopen tijd in het onderwijs hebben in ieder geval opgeleverd, dat de basisscholen meer geld krijgen om de werkdruk te verlichten.

Vakdocenten:

We zijn daarom bezig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een vakdocent gym voor twee dagen te krijgen. Daarnaast zijn we met "cultuurweb" in de slag om een vakdocent muziek, dans en drama in te kunnen zetten voor de groepen.

Luxe dagen:

Er worden leerkrachten uitgeroosterd om bij collega's zgn. "luxe" dagen in te vullen. Dat zijn dagen, dat een leerkracht vervangen wordt om te werken aan de administratie, lesvoorbereidingen, studie, rapporten etc. 

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2018 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden