bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 01-02-2019

Beste ouders/verzorgers,

 

De volgende info hebben we voor u:

Geen actie

De directies van de WSKO hebben deze week in gezamenlijkheid besloten om niet mee te doen aan de oproep van hun vakbond (Algemene Vereniging Schoolleiders) om in de week van 4 tot en met 8 februari de vervanging van zieke werknemers niet in te vullen. Opzet was om hiermee te benadrukken dat er onevenredig veel tijd en werkdruk ontstaat om vervangingen te organiseren. Bijvoorbeeld bij het verdelen van een groep over andere klassen, intern begeleiders voor de klas te zetten, het naar huis moeten sturen van klassen. Zowel directies als bestuur onderkennen dit probleem, maar willen kinderen en ouders er in dit geval niet mee confronteren. Er zal dus alles aan gedaan worden om bij ziekte van werknemers de kinderen binnen de school op te vangen. Het kan in deze week wel voorkomen dat in uitzonderlijke situaties onze school niets anders kan dan uw kind wel naar huis te sturen, maar u wordt hierover altijd geïnformeerd. Over een eventuele landelijke staking op 15 maart a.s. hoort u nog van ons.

Brengen en halen

We zijn erg blij dat u meewerkt aan onze oproep om vierjarigen tot aan de deur van de klas te brengen en van oudere kleuters bij de buitendeur afscheid te nemen. Het is voor u en de kinderen even nieuw, maar het geeft zoveel meer rust in de school en de lessen kunnen op tijd beginnen. Alleen kinderen die komen wennen mogen in de klas gebracht worden.

Nog een laatste puntje op de i: Wilt u aub pas om 14.45 uur uw vierjarige binnen komen halen. Soms zien we mensen om 14.35 uur al binnenstaan en ook nog zwaaien naar hun (klein)kind. De kinderen worden daar onrustig van. Wilt u opa's en oma's ook op de hoogte brengen van de nieuwe verzoeken aan u.

Kleuters en chromebooks

Prachtig om te zien hoe onze jongste jeugd geconcentreerd zit te leren.

download.jpg

Lang Pinksterweekend

Regelmatig komen er verlofverzoeken binnen voor twee dagen vrij om het 40-jarig huwelijksfeest voor ouders te kunnen vieren. In de verlofregeling staat dat een dergelijk verzoek alleen voor één dag gehonoreerd kan worden.

Tip: Het Pinksterweekend is dit jaar van zondag 9 t/m dinsdag 11 juni.

Technico

download (2).jpg

Het techniekcircuit heeft, na evaluatie, enige aanpassingen ondergaan.

De groepen 3 en 4 draaien een circuit in de eigen groep, omdat dit voor hun werkbaarder is. De groepen 5 t/m 8 zitten niet meer door elkaar. Groep 5 en 6 draaien samen een circuit evenals groep 7 en 8. Het aantal onderdelen waaruit de kinderen kunnen kiezen is flink uitgebreid. We starten met het nieuwe Technico op vrijdagmiddag 8 maart om 13.30 uur.

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2018 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden