bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief De Regenboog 15-09-2016

Beste ouders/verzorgers,

De volgende info hebben we voor u:

Staking 5 oktober

Het gaat er nu echt van komen; het primair onderwijs is de loze beloften van de politici beu en en heeft op initiatief van een actiegroep en de bonden 5 oktober tot stakingsdag uitgeroepen. De Regenboog staat achter de oproep en sluit op 5 oktober haar deuren. Teamleden gaan naar het Zuiderpark om daar met vele andere onderwijsgevenden te laten zien dat het nu menens is.

De werkdruk loopt elk jaar op en de salariëring rechtvaardigt het intensieve werk niet. Dat we daarbij de ouders/verzorgers treffen is spijtig, maar een beter drukmiddel is er vooralsnog niet.

Eén deur van de school staat wel op een kier en dat is de deur van de BSO. 

In de bijlage vindt u een brief van de gezamenlijke schoolbesturen Westland. In de brief staat nog dat de scholen zullen inventariseren hoe de stakingsbereidheid is, maar voor de Regenboog is het inmiddels duidelijk. Wij geven de vijfde oktober geen les. Download

Kinderpostzegels

Woensdag 27 september komen de kinderen van groep 7 en 8 van de Naaldwijkse scholen weer langs om kinderzegels en kaarten aan de man te brengen.

Sociaal Kernteam

Op dinsdag 10 oktober zit Maaike van der Kamp (schoolmaatschappelijk werker) van het Sociaal kernteam van 08.30 - 09.30 uur in school om met ouders te spreken die opvoedvragen hebben. Zij heeft een luisterend oor en kan adviezen geven als uw kind bijvoorbeeld nog in bed plast, faalangstig is, of ander gedrag vertoond waar u zich zorgen over maakt.

Studiedag

Het team is op de studiedag bezig geweest met het werken aan een visiestuk dat recht doet aan de eigentijdse onderwijsbehoefte van kinderen en een blik werpt in de toekomst. Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om voorbereid te zijn op de komende jaren? Dan hebben we het zeker niet alleen over ict-vaardigheden, maar juist ook over sociale vaardigheden en ontdekking van het eigen ik. Wie ben ik als kind in deze grote wereld? Welke actie van mij geeft welke reactie van de ander en andersom? De Regenboog staat voor de grote uitdaging om handvatten te vinden, hoe wij op een effectieve wijze kinderen kunnen helpen bij hun ontwikkeling in deze razendsnel veranderende wereld? 

Het komende jaar willen wij, met nog een paar studiedagen, flinke stappen zetten om een goede koers uit te zetten, waarin kinderen geen onderwijs genieten maar genieten van het onderwijs dat bij hun past.

images.jpg

Vriendelijk groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden