bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 09-07-2019

Beste ouders/verzorgers,

 

In deze brief slechts één thema, omdat we het zo belangrijk vinden.

Regenboogvisie

We zijn de afgelopen twee jaar op studiedagen bezig geweest om onze visie op onderwijs te herformuleren en met de uitwerking ervan begonnen.

Uit het visietraject zijn voor het Regenboogteam de volgende kernwaarden naar voren gekomen: eigenaarschap, nieuwsgierigheid en creativiteit.  Daar hebben we onze pijlen op gericht en zullen die kernwaarden de komende jaren verder uitwerken. Dat gaat resulteren in een divers aanbod waarin kinderen hun talent tot uiting kunnen brengen.

Enkele voorbeelden zijn:

 

-Technico, inzetten op techniekonderwijs op de Regenboog. 

Vanaf groep 1 wordt een diversiteit aan technieken aangeboden. Kinderen krijgen open opdrachten die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen. Dus niet de opdracht, "Maak een dubbeldeks vliegtuig", maar.... "Maak iets vliegends". Groep 5 t/m 8 werken groepsdoorbrekend en in circuitvorm.

 

-Weektaken door de hele school met als doelen: eigenaarschap laten groeien, leren plannen eb zelfstandig werken.

 

-Effectief chromebookgebruik door de hele school.

 

-Het aanstellen van een docent die theaterlessen verzorgt voor groep 1 t/m 8. Iedere groep krijgt 20 lessen aangeboden. Daarmee zijn we de eerste school in het Westland.

 

-Het aanstellen van een nieuwe vakdocent bewegingsonderwijs, zodat de kinderen twee keer in de week kwaliteitslessen krijgen.

 

-Het inzetten van de Digitale Leerschool, Pittige Plus Torens en Talentenlijn voor kinderen die meer uitdaging aankunnen.

 

-De keuze voor een adaptieve (Kinderen kunnen werken op hun eigen niveau.) rekenmethode (Pluspunt 4) voor volgend schooljaar. De kinderen in groep 3 en 4 werken deels met boeken en deels digitaal. De groepen 5 t/m 7 krijgen instructie van de leerkracht en verwerken de leerstof op het chromebook. De leerkracht kan via de resultatenmonitor de vorderingen volgen en bijsturen waar nodig. Voor groep 8 komt in 2020 de digitale versie op de markt.

 

-Bij het eerste rapport maken de kinderen van groep 4 t/m 8 een ik-rapport. In die rapporten reflecteren de kinderen op hun eigen kunnen en resultaten. Prachtig om te zien hoe de kinderen over zichzelf denken en zichzelf in het juiste perspectief kunnen plaatsen.

 

Dan nog iets niet geheel onbelangrijk. 

Uiteraard streven we ernaar eigentijds onderwijs te realiseren waarin kinderen leren op hun niveau en van het onderwijs genieten. We zullen zeker niet vergeten, dat de school tegelijkertijd opbrengsten zal moeten leveren op het gebied van lezen, rekenen, woordenschat, spelling etc.

Die constante zoektocht naar wat werkt bij kinderen maakt het vak zo interessant.

 

Wij willen over de breedte een goede school zijn waarin het muzikale kind, het taalkundige kind, het sportieve kind, het handvaardige kind en het wiskundige kind aan hun trekken komen. 

Eén ding willen we zijn en blijven: "Gewoon een goede school in de breedte".

 

Van nieuwe ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte. 

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2018 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden