bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief De Regenboog 19-09-2016

Beste ouders/verzorgers,

 

De nieuwsbrief is eerder dan u gewoon bent, omdat er zaken in staan die snel gaan spelen.

Brandoefening

Vrijdag 22 september houden we een brandoefening. Zeker voor de nieuwe kinderen is het belangrijk, dat ze gaan oefenen. Deze week worden de onderbouwkinderen voorbereid op deze oefening, omdat het voor een heel aantal een spannend iets is. Wellicht dat u er thuis ook nog aandacht aan wilt besteden. Als we het niet zo spannend maken, scheelt dat weer lakens wassen.

 

images.jpg

Branddeurgebruik

We hebben maandag ervaren wat het betekent als de branddeur in de hal  openstaat. Het werd onaangenaam koud in de hal. We hebben daarom besloten, dat de kinderen van groep 3 de speelplaatsingang gaan gebruiken. Voor de doorstroom lopen zij dan langs de groepen 4, 6 en 7 en hangen dan hun jas op in de hal. Omdat de druk op de ingang speelplaatszijde gaat toenemen, verzoeken we de ouders van groep 3 vanaf maandag 25 september, een paar weken eerder dus dan gepland, niet meer met de kinderen mee te lopen.

Wilt u ze daar op voorbereiden.

Wilt u vanaf de 25ste september ook buiten blijven wachten tot de kinderen buiten komen? Als u wat wilt vragen aan de leerkracht, wacht u dan aub even tot de klas buiten is.

Voor groep 1/2D wordt de kleuteringang de nieuwe entree. Deze ouders kunnen uiteraard wel naar binnen om hun kroost te brengen en te halen.

Ook de overblijf, de BSO en groep 8 kunnen de branddeur niet meer gebruiken.

Bericht van de overblijf

In de middagpauze is het schoolplein pas vanaf 12.50 uur toegankelijk voor kinderen die niet overblijven. Zowel voor als achter zal dan pas het hek open gaan. Voor die tijd mag ook geen fiets weggezet worden of iets binnen worden gehaald. Zo houden wij zicht op onze overblijfkinderen.

Alleen kinderen die om 13.00 uur gym hebben, mogen een kwartier eerder de fiets komen wegzetten om op tijd klaar te zijn voor de gymrij.

Voor de veiligheid van iedereen en voor de kwaliteit van het gras geldt: NIET over het gras fietsen!!

Tegenvallend toetsresultaat

In ons administratiesysteem ParnasSys kunt u de vorderingen van uw kind volgen. Soms valt een (klein) toetsonderdeel tegen. De leerkrachten springen daar direct op in en zullen dit na de toets bespreken om dit onderdeel bij te werken met uw kind.
Vaak snapt het kind de opgave wel, maar is er iets verkeerd gegaan met de digitale invoering van een antwoord, of maakt uw kind bij een bepaalde opdracht te veel fouten, wat direct invloed heeft op de totale toetsuitslag. Nu merken wij steeds vaker, dat er na invoering van toetsresultaten bezorgde ouders op de stoep van de leerkracht staan. Het vraagt van de leerkrachten steeds meer tijd om deze ouders gerust te stellen. Deze tijd gaat ten koste van de voorbereidingen van de volgende lesdag en dat vinden wij erg jammer. Wij willen u daarom vragen om vertrouwen te hebben in de professionaliteit van de leerkrachten. Als uw kind te veel achterstand oploopt of er zijn andere zorgen, dan neemt de leerkracht contact met u op. Wij hopen op uw vertrouwen en begrip.

Vriedelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden