bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 13-09-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

De volgende info hebben we voor u:

Krantenartikelen

In Westland/AD is de Regenboog afgelopen tijd twee keer in het nieuws geweest. De eerste keer n.a.v. een interview met mij over het ruimtegebrek op de Regenboog en de tweede keer een reactie van een buurtbewoner op dat interview, waarin hij stelt dat mijn houding averechts werkt. In het interview sprak ik over "geitenwollensokken" i.v.m. het tegenhouden van uitbreidingsplannen. Die term blijkt niet handig gekozen te zijn, omdat daar mensen over zijn gevallen die ik helemaal niet bedoelde en zeker niet de buurtbewoners. Daar hebben we juist goede afspraken mee gemaakt toen ze zich zorgen maakten over verkeersafwikkeling en parkeren i.v.m. uitbreiding van de school. Ik wilde met het gebruik van die term duiden dat autoriteiten wel eens over een groene schaduw heen moeten stappen voor een, in mijn ogen, groter belang, zijnde de plaatsing van kinderen. Ik vind dat je in sommige gevallen niet rigide kunt blijven vasthouden aan groen. Natuurlijk zijn wij dolblij met de topligging die we hebben in het groen, maar als de voormalig wethouder onderwijs in het masterplan huisvesting laat optekenen dat er bij de Ouverture, Montessori en Regenboog gebouwd gaat worden om de stroom leerlingen uit Hoogeland op te vangen, dan moet nu niet de keutel worden ingetrokken. Maar ja, het wordt weer een centenkwestie. Bouwen over de speelzaal kost 1,2 miljoen en bouwen aan de westkant van de school kost 6 ton, maar dan zit je in het groen. 

Natuurlijk hadden we kunnen zeggen, "De Regenboog is vol", maar naar aanleiding van het masterplan huisvesting hebben we 60 nieuwe leerlingen ingeschreven. Daarvan komt overigens maar 14% uit Hoogeland. In onze Pijletuinenwijk staan veel aantrekkelijke huizen voor jonge starters en die komen nu in groten getale naar de Regenboog. Dat is om twee redenen: Het is dichtbij en we staan goed aangeschreven als school. Gelukkig mogen de ouders/verzorgers zelf uitkiezen naar welke school ze met hun kind willen. Dat kan wel betekenen dat de ene school leerlingen tekort heeft en de andere school ruimtegebrek. Het kan ook nog betekenen, dat we inwoning in de andere school moeten gaan zoeken, maar u snapt dat we voor allerlei praktische en organisatorische redenen bij elkaar willen blijven zitten in één gebouw. De tijd begint te dringen, maar zullen vooralsnog moeten wachten op een bij de wethouder neergelegd verzoek van de gemeenteraad Westland om de levensvatbaarheid van een school in Hoogeland te onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek moeten in het laatste kwartaal van dit jaar aan de raad worden gepresenteeerd.

Studiedag woensdag 26 september

Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen woensdag 26 september vrij zijn ivm met een studiedag voor alle leerkrachten van de WSKO.

Tijdig naar buiten

Wilt u, na het brengen van de kinderen, de school om 08.30 uur verlaten, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen?

Gymlessen

Door een vervelende communicatiestoornis staan het Floracollege en de Regenboog op de donderdagmiddag in dezelfde zaal gepland. Het Flora wil bekijken of zij naar de woensdagochtend kunnen. Hun roostermaker is pas 7 oktober beschikbaar. Tot die tijd roeien we met de riemen die we hebben.

De groepen 4, 3, 5 en 6 krijgen 20, 27 september en 4 oktober 's morgens gym. De groepen 7, 8a en 8b gaan 's middags naar buiten. Bij slecht weer zoeken we naar een alternatief.

Traktaties

Wilt u er met het verzorgen van traktaties rekening mee houden dat het niet te overdadig wordt. Op deze manier houden we het voor iedereen leuk en blijven kinderen ook blij met een 'wat kleinere' traktatie. 

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

   
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden