bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief Regenboog 02-02-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

De volgende info hebben we voor u:

Continurooster

Laten we maar direct met het belangrijkste nieuws beginnen. U heeft massaal meegedaan aan de enquête "continurooster ja of nee". Maar liefst 86,5% van de stemgerechtigde ouders en nieuwkomers heeft gestemd. Dat geeft een prachtig draagvlak. Vóór de invoering van het continurooster stemde 77,2%. 

We hebben inmiddels ook de (unanieme) instemming gekregen van de MR voor de verandering van de schooltijden wat het continurooster met zich meebrengt. Met andere woorden, volgend schooljaar wordt gestart met het continurooster.

Voor de tegenstemmers zal het een teleurstelling zijn. Men kan  overwegen om in drie kwartier toch thuis te gaan eten. De praktijk op andere scholen met continurooster laat echter zien, dat de kinderen daar zelf op terugkomen, omdat ze misschien als enige van de klas thuis eten en de groepssfeer missen.

continu.jpg

Nieuws van het ontwikkelteam

Het ontwikkelteam op de Regenboog wordt gevormd door een viertal leerkrachten die inspelen op het besprokene tijdens het traject visieontwikkeling door het team op studiedagen. 

Zij starten pilots om te kijken wat werkt.

-Zo wordt binnenkort gestart met een weektaak in verschillende klassen.

-Leerdoelen van kinderen komen zichtbaar in de klas te hangen.

 De kinderen worden zich daardoor bewust waar ze naartoe moeten

 werken en als ze in de klas hangen kun je er makkelijker op terugkomen.

-Er wordt geëxperimenteerd met ik-rapporten waarin kinderen zichzelf 

 waarderen op hulpvaardigheid, inzet, rekenvaardigheid etc.

Uitnodiging Hijs Hokij

Onderstaande biref kregen we van Hijs Hokij (ijshockey):

 

Op zondag 4 februari speelt Hijs Hokij de bekerfinale in een uitverkochte Uithof. Hierna staan er nog 2 reguliere thuiswedstrijden op het programma voordat de play off’s gaan beginnen. Een ideale mogelijkheid om Uw school eens kennis te laten maken met ijshockey, de snelste teamsport ter wereld. Met gemiddeld 2000 toeschouwers is elke wedstrijd weer een spektakel.

Op vrijdag 9 februari zijn de Leuven Chiefs onze tegenstander. Aanvang van deze wedstrijd is 20.30 uur. Een week later, vrijdag 16 februari, staat de topper tegen Herentals op het programma. De Belgen waren tot nu toe goed voor de enige nederlaag van Hijs Hokij. Ook deze wedstrijd begint om 20.30 uur.
??
Graag willen wij regionale scholen uitnodigen om 1 of beide wedstrijden (9-2 en/of 16-2) gratis bij te wonen. Wij verzoeken U om deze uitnodiging zo breed mogelijk binnen Uw school uit te zetten voor een maximaal bereik.

De gratis kaarten kunnen per email individueel of per bedrijf worden aangevraagd via PR@hijshokij.nl. Graag in deze mail vermelden hoeveel kaarten men wenst te reserveren, op welke naam, voor welke wedstrijd en namens welke school de kaarten worden aangevraagd.

Iedere aanvrager krijgt van ons een persoonlijke bevestiging.

Wij hopen U in februari weer op de Uithof te mogen begroeten.

Met sportieve groeten,
Jacqueline Stolze
Hijs Hokij Den Haag
06-41235828

Financieel jaarverslag 2016/2017

De penningmeester van de oudervereniging presenteert in de bijlage het financieel jaarverslag 2016/2017: Download

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

 
Album
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden