bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief De Regenboog 07-07-2017

Beste ouders, verzorgers,

 

De laatste nieuwsbrief van schooljaar 2016-2017 staat op uw beeldscherm. Het schooljaar is weer loeihard gegaan. Als je maart zegt, is juli er alweer. We wensen de leerlingen die onze school gaan verlaten een mooie tijd op hun vervolgschool toe. De andere kinderen zien we gebruind en uitgerust terug op maandag 21 augustus. We wensen u en de kinderen een geweldige vakantie.

Nog wat laatste nieuws voor u:

 

Bedankt

team westland.jpg

Het volgende briefje komt van Puck Sosef die met haar Team Westland werd gesponsord door oa onze school.

 

Afgelopen week zijn wij in Frankrijk geweest om de Tourmalet op te fietsen.

Jullie hebben je voor alle zieke mensen en kinderen ingezet om geld op te halen en te bootcampen. Daar ben ik super trots op!

Het was voor ons een hele mooie, emotionele, gezellige en vooral een geweldige fiets week.

De dagen voordat we de Tourmalet op gingen hebben we ook nog hele andere mooie tochten gefietst. Met een temperatuur van rond de 38gr. viel het niet altijd mee, maar de mensen die ziek zijn hebben het ook niet altijd makkelijk....

Woensdag ben ik 2 keer naar boven gefietst..... Dat had ik jullie beloofd, dus dan kom ik dat na.....

 

Namens team Westland, Paul en mij, bedankt voor jullie inzet!

We hebben met z'n allen iets heel moois gedaan voor de mensen die het nodig hebben.

 

Wij bedanken alle mensen van Team Westland voor hun inzet en wilskracht.

  

Van de penningsmeester

Van de penningmeester van de Oudervereniging is het bericht ontvangen dat deze week de laatste (automatische) inningen worden uitgevoerd van ouderbijdrage. Deze bedraagt € 35,--. Voor kinderen die na 1 januari op school zijn gekomen is dit de helft: € 17,50. Voor meer informatie en de contactgegevens: zie de schoolgids en op de website.

MR-leden gezocht

Voor het schooljaar 2018-2019 zoeken wij nog MR-leden. De voltallige MR gaat nog een jaar door en wil graag volgend schooljaar al mensen inwerken in de medezeggenschapsraad. We vergaderen zes keer per jaar. Als u belangstelling heeft, kom eens een praatje maken met ondergetekende of schiet een MR-lid aan.

Opperhoofd luis

Brenda Toussaint heeft de luizencontrolecoördinatie de afgelopen jaren op zich genomen en zoekt nu een opvolger/ster. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar het moet wel gedaan worden, willen we luisvrij blijven.

Wie meldt zich aan bij Brenda of ondergetekende?

Brenda, bedankt!

GMR-voorzitter gezocht

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit kan zowel een personeelslid als een ouder zijn. Als u wilt meepraten met het WSKO-bestuur over zaken die alle WSKO-scholen aangaan, dan is deze functie misschien iets voor u.

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die de afgelopen twee jaar zijn besproken zijn:

Invoering van de nieuwe CAO vorig jaar
Invoering van plus-leerkrachten op scholen voor vervanging bij ziekte
Hoe om te gaan met de krimpende leerlingaantallen
Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
Onderwijs 2032 (verandering van het onderwijs om aan te sluiten op de toekomst)
De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als docenten (personeels-geleding). Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Bart Wijnands, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl).

 

Heel hartelijk dank

pet1.jpg

Namens kinderen en leerkrachten wil ik alle ouders die dit jaar hebben geholpen op school heel hartelijk dank zeggen. Met jullie hulp is er veel meer mogelijk geweest op school. Petje af voor jullie inzet.

Vriendelijke groeten,

Namens het team,

Nico Arkesteijn

 

 

zon.jpg
 
8 bezoek museum
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden