bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief De Regenboog 02-06-2017

Beste ouders/verzorgers,

 

Het volgende willen we aan u kwijt:

Continurooster

Het blijkt minder makkelijk te zijn om een continurooster in te voeren dan gedacht. We zijn nu zover, dat binnen de stichting WSKO, waaronder de Regenboog valt, is afgesproken, dat wanneer leerkrachten met de leerlingen eten gedurende een kwartier, dit valt onder taakuren van de leerkrachten.

Het is onze wens om de leerkrachten met de kinderen te laten eten, omdat de leerlingen gewend zijn aan de leerkracht.

Dit al betekent, dat de leerkrachten de uren die zij totaal eten met de kinderen, verrekend moeten krijgen volgens de CAO.

Voorbeeld: Leerkracht X werkt maandag en dinsdag en heeft 25 taakuren aan bijvoorbeeld organisatie kerst, schoolreis en notuleren van teamvergaderingen. Bij invoering van het continurooster eet de leerkracht 2 dagen x 40 weken = 80x met de kinderen. Dat is 80x15 minuten = 20 uur. De leerkracht houdt nu nog 25-20 = 5 taakuren over. De school mist dus 20 uur voor deze leerkracht en voor nog veel meer leerkrachten. 

De deelnemende ouders aan het continurooster moeten deze gemiste uren betalen middels hun contributie continurooster. Daarnaast hebben we nog ouders nodig om tijdens het half uur pauze te waken op de speelplaats, terwijl de leerkrachten eten.  Dan hebben we ook nog de kosten van een coördinator van Kwest. 

 

De leerkrachten maken nu bekend middels een JA of een NEE of ze akkoord gaan met deze invulling van taakuren.

Als het aantal ja-stemmers een meerderheid krijgt, dan komt de MR met een enquete onder de ouders omtrent de invoering van een continurooster.

Als de leerkrachten met een meerderheid NEE stemmen, dan ligt de bal weer bij de MR en zal er wel of niet naar alternatieven worden gezocht.

 

Groep 2 naar groep 3

Zo trots als een pauw lopen oudste kleuters sinds kort op donderdagen (gymles groep 3) richting groep 3 om daar kennis te maken met het groep 3-gebeuren en om wat te wennen aan de omgeving.

Giovanca in groep 5

Afgelopen dinsdag hadden muziekgoeroe Giovanca op school.

De gastles van een uur, die zij kwam geven, was een prijs die juf Bernadette Persoon in januari had gewonnen op de Nederlandse onderwijstentoonstelling bij de stand van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. 

Giovanca is namens dit ministerie, ambassadeur van muziekonderwijs op school.

 

giova.png

Verlof melden

Wilt u niet vergeten verlof van de kinderen te melden aan de leerkrachten, nadat u toestemming tot verlof hebt gekregen. 

6 juni vrij

Dindag 6 juni zijn alle leerlingen vrij.

VakantieBiep-app

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 a 2 AVI-lniveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De vakantie-Biep-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan dus al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

Vriendelijke groeten namens het team,

Nico Arkesteijn

 
1/2 b Thema trein
 
De Regenboog

Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
0174-622870
info@regenboog.wsko.nl

Bezoek website

 
Copyright © 2015 Regenboog.wsko.nl
Online versie | Afmelden