2015-09-29 14.05.03.jpg

Ouderbijdrage

De inkomsten uit de ouderbijdrage worden beheerd door de oudervereniging. Tijdens de algemene schoolraadvergadering wordt over de besteding verantwoording afgelegd. Indien u reeds een machtiging heeft afgegeven, zal de penningmeester van de schoolraad de ouderbijdrage automatisch laten incasseren. De ouders die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een brief van de penningmeester. Bij inschrijving van het kind zijn ouders/verzorgers automatisch lid van de oudervereniging, die bestuurd wordt door de schoolraad.

Als u lid bent van de oudervereniging is ouderbijdrage (lees contributie van de oudervereniging) verplicht.Hieraan zit een kostenplaatje vast. De contributie € 40,00* per kind. In dit bedrag zitten uitjes, vieringen, het tweejaarlijks schoolreisje en er is een bedrag gereserveerd voor parkeergeld voor mensen die rijden naar excursiepunten. Zo hoeven we u niet meer lastig te vallen met allerlei geldelijke bijdragen. Hoogstens wordt nog door de ouders een bijdrage gevraagd voor het verjaardagscadeautje of afscheid van de juf. Dit kon in het verleden nogal eens flink oplopen. Vandaar het dringende verzoek aan de ouders en de kinderen die hiertoe het initiatief nemen een maximum bedrag vast te stellen (niet te hoog a.u.b.) en de ouders daarbinnen vrij te laten in hoeveel ze willen bijdragen. Het kamp van groep 8 valt niet onder de ouderbijdrage. Mochten er nog andere uitzonderingen zijn, dan brengen we u daarvan tijdig op de hoogte. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar we moeten er helaas wel bij vermelden, dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten kan deelnemen, als er niet betaald wordt. 


* De ouderbijdrage bedraagt € 40,00 en is een middeling van de kosten over 8 jaar. De ene groep is normaliter wat duurder uit dan de andere groep, maar om dan verschillende bedragen te gaan innen, is geen wenselijk iets, vinden team en schoolraad.