2015-10-02 13.38.56.jpg

Oudertevredenheid

Oudertevredenheidsonderzoek 2014

Allereerst gaat onze hartelijke dank uit naar de 83 respondenten van het uitgezette oudertevredenheidsonderzoek.

Uiteraard is het voor ouders die niet hebben meegedaan aan het onderzoek interessant om te lezen hoe ouders de school beoordelen en welke opmerkingen er gemaakt zijn. De resultaten vindt u in Uitslag onderzoek 2014 deel 1 en Uitslag onderzoek 2014 deel 2

De opmerkingen staan als laatste item van dit schrijven.

Namens het team, Nico Arkesteijn

Uitleg onderzoek:

In het onderzoek is de maximale score die behaald kon worden per vraag of een gemiddelde van een onderdeel een 4.0. Wij zijn blij, dat u de school in alle gevallen op de 3.0 of hoger hebt beoordeeld. Dat doet ons deugd, maar wij vinden ook, dat er puntjes van zorg tussen zitten waaraan we moeten werken ter verbetering. Bijvoorbeeld de communicatie naar ouders over de vorderingen van hun kind en de begeleiding bij leermoeilijkheden. Het groene kleurtje in de bijlages betekent "ruim voldoende" en de het blauwe kleurtje is "goed".

Opmerkingen ouders:

Bij de opmerkingen zijn alleen die items meegenomen waarover meerdere ouders iets hebben geschreven.

-Ik zou een enquete willen onder de ouders over het continurooster. ( Dit komt binnenkort op onze teamvergadering, omdat deze opmerking met stip op 1 staat).

-Ouders lopen nog steeds de school in om bij groep 3, 4 en 5 de jas bij de kinderen uit te doen.

Ouders moeten daarom strenger aangesproken worden op de regels van de school. Voorbeeld: Niet voor het uitgaan van de school al naar binnen lopen.

-Het is lastig om antwoord te geven op vragen, als je kinderen in verschillende klassen hebt zitten.

-Het NSO-lokaal is achteruit gegaan qua sfeer. (Ik kan u vertellen, dat daar al aan gewerkt is en wordt).

-Cluster nieuwsberichten op de mail. Er ontstaat mailvermoeidheid.

-Prima hoe jullie altijd de lesuitval oplossen. -De groenvoorziening op de speelplaats kan verbeterd worden. (Ook hier wordt aan gewerkt. De eerste offertes zijn binnen).

-Ik zou willen dat de school meer informatie geeft over pestgedrag.

We gaan met uw opmerkingen aan de slag in samenwerking met de oudervereniging.