2015-10-02 13.40.11.jpg

Schoolraad

De schoolraad op onze school bestaat uit twee delen namelijk:
De medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Samen noemen we ze de schoolraad. De medezeggenschapsraad en de oudervereniging streven naar een zo hecht mogelijk samenwerkingsverband. De schoolraad werkt mee aan een stuk schoolbeleid en schoolorganisatie en helpt mee bij festiviteiten. 


De schoolraad bestaat uit: 
MR-leden:
Chris Alsemgeest (voorzitter)
Mariska Boogaard 
Sebastiaan Vis  
Personeelsgeleding MR: Krista van Gemert (secretaris), Suzanne van den Berg en Marjolein Scheepmaker. 

OV-leden: Simone van Dijk, Jolanda Prins, Stefanie Thoen, Patricia van Schie, Marianne van Holstein , Henny vd Knaap Tessa van Schie, Cindy Zuidgeest, Anita Looije , Angela Standhart .


 

Verantwoording 2016/2017

Onder dit item legt de penningmeester van de oudervereniging verantwoording af over de financiën van de vereniging. Download

Jaarverslag OR 2014/2015/2016 en Begroting 2016/2017

Download