2015-10-02 13.40.11.jpg

Schoolraad

De schoolraad

De schoolraad op onze school bestaat uit twee delen namelijk:

De medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (verder OV). Samen noemen we ze de schoolraad. De MR en de OV streven naar een zo hecht mogelijk samenwerkingsverband. De schoolraad werkt mee aan een stuk schoolbeleid, schoolorganisatie en helpt mee bij activiteiten.

Wat doet de OV?

De OV vervult een rol bij het organiseren van activiteiten. Tevens beheert de OV de ouderbijdrage. Hiermee worden leuke activiteiten verzorgd die indirect met het lespakket te maken hebben. De OV heeft als doel om, in samenwerking met het team, de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma.

De werkgroepen van de OV

* Kinderboekenweek

* Dag van de Leraar

* Sinterklaasfeest

* Kerstfeest

* Carnaval

* Pasen

* Koningsspelen

* Sportdag

* Schoolfotograaf

* Schoolreis

* Schoonmaakavond

* Afscheidsavond groep 8

Elk lid van de OV neemt deel aan één of meer werkgroepen.

 

De leden van de OV

Stefanie Thoen -voorzitter- (Tim gr. 8 en Tessa gr. 6)

Henny v.d. Knaap -secretaris- (Arie gr. 6)

Patricia van Schie -penningmeester- (Kim gr. 5 en Fleur gr. 3)

Simone van Dijk (Dewi gr. 7, Naomi gr. 5 en Zoë gr. 1/2c)

Cindy Zuidgeest (Luuk gr. 1/2c en Sofie gr. 1/2d)

Tessa van Schie (Mees gr. 5 en Fem gr. 4)

Anita Looije- v.d. Meer (Scott gr. 3)

Marianne van Holstein (Senna gr. 4 en Linsy gr. 1/2b)

Angela Standhart (Yara 1/2b)

Hulp van ouders

Naast dat de leerkrachten geregeld om hulpouders vragen, zal de OV soms ook hulp vragen als ondersteuning bij activiteiten. Te denken valt dan aan het sinterklaasfeest en het kerstfeest.

Bereikbaarheid OV

Als u de OV wilt helpen, vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u dit aan ons melden via oudervereniging.regenboog@wsko.eu. U hoort dan zo spoedig mogelijk iets van ons.

OV-vergaderingen schooljaar 2018-2019

We komen zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit gebeurt in de avonduren en de data hiervan staan in de jaaragenda van De Regenboog. Daarnaast komen we per werkgroep bij elkaar. De data hiervan worden onderling (met de leerkrachten) afgesproken.MR-leden:
Chris Alsemgeest (voorzitter)
Mariska Boogaard 
Sebastiaan Vis  
Personeelsgeleding MR: Krista van Gemert (secretaris), Suzanne van den Berg en Marjolein Scheepmaker. 
 

Verantwoording 2016/2017

Onder dit item legt de penningmeester van de oudervereniging verantwoording af over de financiën van de vereniging. Download

Jaarverslag OR 2014/2015/2016 en Begroting 2016/2017

Download