IMG_8039.JPG

Overblijven

Op onze school kunnen de kinderen tijdens de lunchpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. Het overblijven op onze school wordt geregeld door de Kindercentrum Kwest.

Om contact op te nemen met de overblijf kunt u mailen naar: overblijf@regenboog.wsko.nl

Tussen 11.30 en 13.30 uur komt er een leidster van Kwest. Zij regelt de overblijfouders, verwerkt de aanmeldingen die per mail zijn binnengekomen, verzorgt de overblijfkaarten en doet de administratie. Kortom zij treedt op als coördinator van het overblijven.
U kunt alleen van deze overblijfvoorziening gebruik maken nadat u vooraf een opgave- en machtigingsformulier (één per kind) heeft ingeleverd. U verplicht zich daarbij tot het afgeven van een bankmachtiging voor de inning van het overblijfgeld. Daarbij kunt u kiezen uit een “10-rittenkaart” van € 21,- of een “20-rittenkaart” van € 42,-. Het vooraf inleveren van het opgave- en machtigingformulier geldt ook voor ouders, die incidenteel gebruik willen maken van de overblijfvoorziening. 
Als de kaart vol is, krijgt het kind de kaart mee naar huis. De ouders weten dan, dat binnenkort weer geld afgeschreven wordt van hun rekening (ouders tekenen voor automatische incasso).
In de bijlage van het infoboekje treft u het huishoudelijk reglement overblijven aan, waarin alles nader wordt uitgelegd en hoe de dagelijkse/wekelijkse aan- en afmelding bij de coördinator moet gebeuren. 

NASCHOOLSE OPVANG
Naschoolse opvang:
Via Kwest kunt u zich aanmelden voor naschoolse opvang.
Telefoonnummer Kwest: 0174623064 

Hieronder kunt u het formulier downloaden om in te vullen als u uw kind wilt laten overblijven. U kunt het afdrukken, invullen en vervolgens op school inleveren.

  Download