IMG_8039.JPG

Overblijf

LET OP: vanaf schooljaar 2018-2019 starten wij met een continuerooster. Alle kinderen eten dan op school. Ook dit wordt gecoördineerd door stichting KWEST. Het aanmelden/afmelden is dan niet meer van toepassing. Hoe de invulling hiervan wordt, kunt u in het nieuwe schooljaar lezen op de site. Ouders van schoolgaande kinderen krijgen in de loop van dit jaar nog informatie hierover per e-mail of via de nieuwsbrief. 

 

 

Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar kind aanmeldt voor de TSO (TussenSchoolse Opvang ofwel overblijf), ontvangt hij/zij een informatiebrief, aanmeldformulier en machtigingsformulier. Wij willen u vragen om het aanmeldformulier in te vullen en bij de juf in te leveren. Alvast bedankt.

Basisschool De Regenboog heeft voor de TSO een contract met:
Stichting Kwest
www.stichtingkwest.nl
Tijdens de TSO is er altijd een gediplomeerde overblijf coördinator van Stichting Kwest aanwezig. De overblijf coördinator houdt toezicht tijdens het overblijven en wordt daarin bijgestaan door de overblijfouders.

Aanmelden/afmelden

Bij ziekte of niet overblijven of aanmelden voor incidentele overblijf graag een mail sturen naar: overblijf@regenboog.wsko.nl

De TSO
De kinderen eten in een van de klassen, in de hal of in de serre. We maken gebruik van vaste overblijfklassen per dag. De kinderen hebben allemaal zelf eten en drinken bij zich. Wij stimuleren de kinderen om minimaal 1 boterham te eten. Ook stimuleren wij gezonde voeding. Als u uw kind(eren) wilt verwennen met iets lekkers, kunt u denken aan brood dat de kinderen lekker vinden, beleg dat de kinderen lekker vinden, een stukje worst, stukje kaas, eierkoek, fruit, salade, gekookt ei, etc. Wij verzoeken u dringend geen koek, snoepgoed, chips etc. mee te geven. Mocht uw kind toch iets dergelijks bij zich hebben, dan zullen wij uw kind vragen het tot na schooltijd te bewaren.
Na het eten mogen de kinderen vrij spelen. Wij hebben knutselmateriaal, constructiemateriaal, computers, kapla, spelletjes en nog veel meer. Bij droog weer gaan alle kinderen om 12.15 uur naar buiten samen met de overblijfmoeders. De kinderen mogen buiten op het plein of in de openbare speeltuin naast school spelen. Vanaf groep zes mogen ze ook gebruik maken van de voetbalvelden naast de school. Om 12.50 uur ruimen we de buitenspeelmaterialen op en gaan de kleuters naar binnen. Zij worden door de overblijfmoeders naar de klas gebracht. Ook mogen de kinderen die geen gebruik maken van de TSO het schoolplein op. Om 13.00 uur gaan de overige kinderen zelfstandig naar hun groep. Tot slot controleert een van de overblijfouders of er geen kinderen meer buiten zijn. Bij slecht weer spelen we binnen in de hal, in de gymzaal of kijken we een filmpje.

Vaste of incidentele TSO
Wij bieden zowel vaste als incidentele TSO. Bij vaste TSO staat uw kind op de vaste overblijflijst. Wij gaan er dan iedere week vanuit dat uw kind op de betreffende dag aanwezig is. Indien u kiest voor incidentele opvang, moet u uw kind per keer aanmelden (zie aanmelden).

Strippenkaart
De kinderen die gebruik maken van de TSO hebben een strippenkaart. De strippenkaart blijft op school en wordt door de coördinator afgestempeld als het kind op die dag overblijft. Wanneer de overblijfkaart van uw kind vol is, geven wij deze mee aan uw kind(eren). De overblijfcoördinator geeft aan de penningmeester door dat er een nieuwe strippenkaart is uitgeschreven. Strippen die bij het verlaten van school (eind van groep 8 of tussentijds door bijv. een verhuizing) niet zijn gebruikt, worden dan teruggestort naar de ouder. U betaalt dus alleen voor de dagen dat uw kind daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de TSO. Er zijn twee soorten strippenkaarten, een kaart van 20 strippen en een kaart van 10 strippen. Als uw kind op vaste dagen overblijft raden wij u aan een 20 strippenkaart aan te schaffen en voor incidentele overblijf een 10 strippenkaart. Uiteraard kunt u dit tussentijds veranderen.

Kosten
Een strippenkaart van 20 strippen kost € 42,=
Een strippenkaart van 10 strippen kost € 21,=

Aanmelden/afmelden
Bij ziekte of niet overblijven of aanmelden voor incidentele overblijf graag een mail sturen naar: overblijf@regenboog.wsko.nl

Naschoolse Opvang Kwest

NASCHOOLSE OPVANG
Naschoolse opvang:
Via Kwest kunt u zich aanmelden voor naschoolse opvang.
Telefoonnummer Kwest: 0174623064.

Hieronder kunt u het formulier downloaden om in te vullen als u uw kind wilt laten overblijven na schooltijd. U kunt het afdrukken, invullen en vervolgens op school inleveren.

  Download

Naschoolse Opvang Okidoki

"Via Okidoki (linkje naar de website) kunt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang BSO op de Dalton basisschool aan de Savornin Lohmanstraat 1 in Naaldwijk".
Telefoon nummer Okidoki 0174.441510
Emailadres planning@okidoki-kdv.nl

Met vriendelijke groet,
José Prins,
Leidinggevende kinderopvang (Villa) Okidoki,
Locatie Bakkershof 140 in Wateringen
Website: www.villaokidoki-kdv.nl
Locatie Savornin Lohmanstraat 1 in Naaldwijk
Website: www.okidoki-kdv.nl
Flexpool Villa Okidoki

Tel. 0174.225090 locatie Bakkershof
Tel. 06.47762569 locatie Savornin Lohman
Email:  jprins@villaokidoki-kdv.nl
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag.