Ouderbijdrage

De inkomsten uit de ouderbijdrage worden beheerd door de oudervereniging. Tijdens de algemene schoolraadvergadering wordt over de besteding verantwoording afgelegd. Indien u reeds een machtiging heeft afgegeven, zal de penningmeester van de schoolraad de ouderbijdrage automatisch laten incasseren. De ouders die nog geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen een brief van de penningmeester. Bij inschrijving van het kind zijn ouders/verzorgers automatisch lid van de oudervereniging, die bestuurd wordt door de schoolraad. Hieraan zit een kostenplaatje vast. De bijdrage is € 40,00 per kind. In dit bedrag zitten uitjes, vieringen, het tweejaarlijks schoolreisje en er is een bedrag gereserveerd voor parkeergeld voor mensen die rijden naar excursiepunten. Zo hoeven we u niet meer lastig te vallen met allerlei geldelijke bijdragen. Het kamp van groep 8 valt niet onder de ouderbijdrage. Mochten er nog andere uitzonderingen zijn, dan brengen we u daarvan tijdig op de hoogte. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar we moeten er helaas wel bij vermelden, dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten kan deelnemen, als er niet betaald wordt.