Schoolraad

De schoolraad bestaat op De Regenboog uit de medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (OV). 

Wat doet de OV?

De OV vervult een rol bij het organiseren van activiteiten. Tevens beheert de OV de ouderbijdrage. Hiermee worden leuke activiteiten verzorgd die indirect met het lespakket te maken hebben. De OV heeft als doel om, in samenwerking met het team, de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma.

De werkgroepen van de OV

Kinderboekenweek, Dag van de Leraar, sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, pasen, koningsspelen, sportdag, schoolfotograaf, schoolreis, schoonmaakavond, afscheidsavond groep 8. 

Elk lid van de OV neemt deel aan één of meer werkgroepen.

De leden van de OV

Stefanie Thoen (voorzitter)
Henny van der Knaap (secretaris)
Patricia van Schie (penningmeester)
Simone van Dijk
Cindy Zuidgeest
Nanda Helleman
Anita Looije/van der Meer
Marianne Holstein
Angela Standhart
Annika Gorter                                                                                                                                                                                                      Priscilla Buijs

Naast dat de leerkrachten geregeld om hulpouders vragen, zal de OV soms ook hulp vragen als ondersteuning bij activiteiten. Te denken valt dan aan het sinterklaasfeest en het kerstfeest.

Bereikbaarheid OV

Als u de OV wilt helpen, vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u dit aan ons melden via oudervereniging.regenboog@wsko.eu. U hoort dan zo spoedig mogelijk iets van ons.

OV-vergaderingen 

We komen zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit gebeurt in de avonduren en de data hiervan staan in de jaaragenda van De Regenboog. Daarnaast komen we per werkgroep bij elkaar. De data hiervan worden onderling (met de leerkrachten) afgesproken.

Wat doet de MR?


De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. 

MR-leden
Chris Alsemgeest (voorzitter)
Mariska Boogaard 
Sebastiaan Vis  
Personeelsgeleding MR: Krista van Gemert, Suzanne van den Berg en Irene Noordermeer.