2015-09-29 14.04.50.jpg

Schooltijden

Op de Regenboog werken we met een continuerooster voor groep 1 t/m 8.

De schooltijden zijn van 08.30 uur - 14:45 uur (woensdag tot 12.00 uur)

Stuur uw kinderen aub niet te vroeg naar school, want voor te vroege kinderen kan de school geen verantwoordelijkheid nemen, omdat het speelpleintoezicht begint om 08.20 uur. 


Gymtijden
Groep 3 t/m 8 heeft één keer in de week (donderdag) gym van een vakleerkracht. De andere gymles (om de week) wordt verzorgd door de groepsleerkracht.
Maandagmiddag: groep 6, 5, 7, 4, 8b en 8a
Donderdagochtend: groep 4, 5, 3 en 6
Donderdagmiddag: groep 7, 8a en 8b

Groep 3 gymt een keer in de Pijl en heeft nog een keer gym op school zelf. De kinderen van groep 1-2 hebben gym in onze eigen speelzaal. De gymschoenen worden op school bewaard. 

Groep 4 t/m 8 gymt om de week op maandag.