2015-09-29 14.04.50.jpg

Schooltijden

Groep 1 t/m 8:

08.30 - 11.45 uur (woensdag tot 12.00)
13.00 - 15.15 uur

Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig.
Woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.
Wanneer kinderen te vroeg op school zijn, kan de school geen verantwoordelijkheid nemen, omdat het speelpleintoezicht begint om 08.20 uur en 12.50 uur. Stuur uw kinderen dus niet te vroeg naar school.

Gymtijden
Groep 3 t/m 8 heeft één keer in de week (donderdag) gym van een vakleerkracht. De andere gymles wordt verzorgd door de groepsleerkracht.
Maandagmiddag: groep 4, 8, 5, 6, 7b en 7a
Donderdagochtend: groep 7b, 8, 7a en 6
Donderdagmiddag: groep 3, 4, 5


In sporthal “de Pijl” zijn gymschoenen (geen zwarte of blauwe zolen) verplicht. De groepen 5 t/m 8 douchen. Groep 3 heeft naast de ene keer in de Pijl nog een keer gym op school zelf. De kinderen van groep 1-2 hebben gym in onze eigen speelzaal. De gymschoenen worden op school bewaard.