2015-09-29 14.04.50.jpg

Schooltijden

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 starten wij met een continuerooster.

Groep 1 t/m 8:

08.30 uur - 14:45 uur (woensdag tot 12.00 uur)


Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig.
Wanneer kinderen te vroeg op school zijn, kan de school geen verantwoordelijkheid nemen, omdat het speelpleintoezicht begint om 08.20 uur. Stuur uw kinderen dus niet te vroeg naar school.

Gymtijden
Groep 3 t/m 8 heeft één keer in de week (donderdag) gym van een vakleerkracht. De andere gymles (om de week) wordt verzorgd door de groepsleerkracht.
Maandagmiddag: groep 6, 5, 7, 4, 8b en 8a
Donderdagochtend: groep 8b, 8a, 7 en 6
Donderdagmiddag: groep 4, 3, 5


In sporthal “de Pijl” zijn gymschoenen (geen zwarte of blauwe zolen) verplicht.

Groep 3 heeft naast de ene keer in de Pijl nog een keer gym op school zelf. De kinderen van groep 1-2 hebben gym in onze eigen speelzaal. De gymschoenen worden op school bewaard.