Visie

In het schooljaar 2017-2018 is de Regenboog begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe visie, een traject waar wij nog middenin zitten. 

Op de Regenboog hechten wij belang aan veiligheid en een goede sfeer. Dat vinden we belangrijk voor kinderen omdat dit een voorwaarde is om tot leren te komen. Dit geldt ook voor leerkrachten en leidinggevenden. Veiligheid is nodig om goed te kunnen functioneren en om de gezamenlijk de visie van de school uit te dragen.

Het is belangrijk dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun ontwikkeling; zowel individueel als gezamenlijk. We denken dat kinderen hierdoor meer intrinsiek betrokken raken bij hun ontwikkeling en daardoor meer initiatief gaan nemen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Kinderen voelen zich hierdoor meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Wij hechten belang aan het goed leren samenwerken, samen weet je meer dan alleen. Door samenwerking worden eigen kennis en inzichten verbreed door de inzichten van anderen. Je leert elkaar te respecteren en open te staan voor meningen van anderen.

Daarnaast krijgen kinderen (en leerkrachten) de ruimte om hun creativiteit en talenten te ontwikkelen; zowel individueel als gezamenlijk. We zijn van mening dat kinderen zich moeten ontwikkelen tot wie ze in de kern zijn, met hun eigenschappen en kwaliteiten. We vergroten de intrinsieke motivatie en het zelfvertrouwen door kinderen aan te spreken op zijn/haar intelligentie/kwaliteiten.

We bevorderen de ontwikkeling van nieuwsgierigheid bij de kinderen. Het zelf ontdekken en betekenis geven aan het leren vinden wij belangrijk omdat kinderen in de huidige maatschappij een pro-actieve houding moeten ontwikkelen en weten waarom zij wat aan het leren zijn. We van mening zijn dat kinderen werken vanuit intrinsieke motivatie; de leerkracht daagt ze daarbij uit en begeleidt en bewaakt het leerproces.