Nieuwe ouders

Als een kind twee is geworden, kan het door de ouders op school aangemeld worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Nico Arkesteijn (dir.) waarna een intakegesprek volgt van ongeveer 45 minuten (eerste kind). Tel: 0174-622870

In het gesprek zal het over de visie en uitwerking daarvan gaan en kunnen vragen worden gesteld. Daarna volgt een rondleiding door de schoool. 

Wij werken niet met een open dag, omdat we dat niet persoonlijk genoeg vinden. 

Wanneer het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging om naar school te komen om wenochtenden af te spreken. Als het kind een tijdje op school is, krijgen ouders wederom een uitnodiging om in gesprek te gaan over het kind.