Pest Protocol

Samen met ouders en kinderen streven wij naar een prettige en veilige sfeer op school, maar soms wordt er ook geplaagd en gepest. Hieronder vindt u het pestprotocol wat wij gebruiken op school als de situatie hierom vraagt.