Leerlingenzorg

Weerbaarheidstrainingen en cursussen

Vanuit de JGZ worden diverse opvoedcursussen en thema-avonden georganiseerd. Hieronder vindt u de flyers voor de opvoedcursussen en thema avond voor opvoeders die binnenkort gaan starten.

U kunt zich aanmelden voor de cursussen via email: cursus@vitisjgz.nl

Persoonlijk contact kan natuurlijk ook altijd.

 
De poster met het gehele aanbod Vitis JGZ is ook toegevoegd, voor jeugd en volwassenen. Het aanbod aangegeven op de poster start enkele keren per jaar. Op de sites www.jgzzhw.nl en www. vitiswelzijn.nl staat aangegeven wanneer er een cursus gaat starten of een thema avond plaats vindt.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. In het document ‘Perspectief op school’ vindt u een beknopt beeld van de ondersteuning die de Regenboog kinderen kan bieden.

Informatie Sociaal Kernteam Westland

Beste ouders/verzorgers,


Mijn naam is Lotte Noordermeer en ben werkzaam bij het Sociaal Kernteam
(SKT) in het Westland.


Het SKT kan indien nodig ondersteuning en professionele begeleiding geven
op het gebied van opvoeden, opgroeien, jeugdhulp en ondersteuning voor
volwassenen. Aan iedere school is een schoolcontactpersoon verbonden
vanuit het SKT. Ik, Lotte Noordermeer, ben het eerste aanspreekpunt voor
de Regenboog. Ook sluit ik aan tijdens het school ondersteunend team
(SOT).
Als u als ouder(s) vragen heeft of even wilt sparren over bepaalde thema’s
waarvan u niet zo goed weet wat u er mee aan moet, dan kunt u elke
tweede woensdag van de maand bij mij langs komen op de Regenboog
tijdens het inloopspreekuur.


Data van het inloopspreekuur (08:30-09:30):
- Donderdag 9 maart 2023
- Donderdag 13 april 2023
- Donderdag 11 mei 2023
- Donderdag 8 juni 2023


Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar het inloopspreekuur te komen, dan is er eventueel een
mogelijkheid een extra afspraak te maken. Dit kan via leerkracht of de intern begeleiders (Petra van Eendenburg en Natasja Dijkgraaf). Het gesprek kunnen we dan op school voeren.


Vriendelijke groet,


Lotte Noordermeer van het Sociaal Kernteam (SKT).