Leerlingenzorg

Informatie vanuit het Sociaal Kernteam Westland

Beste ouders/verzorgers van basisschool De Regenboog,

Mijn naam is Maaike van de Kamp en ben werkzaam bij het Sociaal Kernteam (SKT) in het Westland.
Het SKT kan indien nodig ondersteuning en professionele begeleiding geven op het gebied van opvoeden,
opgroeien, jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen.
Aan iedere school is een schoolcontactpersoon verbonden vanuit het SKT. Ik, Maaike van de Kamp ben het
eerste aanspreekpunt van de Regenboog. Ook sluit ik aan tijdens het school ondersteunend team (SOT).
Als u als ouder(s) vragen heeft of even wilt sparren over bepaalde thema’s waarvan u niet zo goed weet wat
u er mee aanmoet, dan kunt u de tweede woensdag van de maand bij mij langs komen op de Regenboog
tijdens het inloopspreekuur.
Data van het inloopspreekuur (08:30 uur-09:30 uur):


- Woensdag 11 september 2019
- Woensdag 9 oktober 2019
- Woensdag 13 november 2019
- Woensdag 11 december 2019
- Woensdag 8 januari 2020
- Woensdag 12 februari 2020
- Woensdag 11 maart 2020
- Woensdag 8 april 2020
- Woensdag 13 mei 2020
- Woensdag 10 juni 2020
- Woensdag 8 juli 2020


Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar het inloopspreekuur te komen, dan is er eventueel een
mogelijkheid een extra afspraak te maken. Dit kan via leerkracht of de intern begeleider (Krista van Gemert).
Het gesprek kunnen we dan op school voeren.

Vriendelijke groet,


Maaike van de Kamp van het Sociaal Kernteam (SKT).