Leerlingenzorg

Informatie vanuit het Sociaal Kernteam Westland

Beste ouders/verzorgers,


Mijn naam is Maaike van de Kamp en ben werkzaam bij het Sociaal Kernteam (SKT) in het Westland.
Het SKT kan indien nodig ondersteuning en professionele begeleiding geven op het gebied van opvoeden,
opgroeien, jeugdhulp en ondersteuning voor volwassenen.
Aan iedere school is een schoolcontactpersoon verbonden vanuit het SKT. Ik, Maaike van de Kamp ben het
eerste aanspreekpunt van de Regenboog. Ook sluit ik aan tijdens het school ondersteunend team (SOT).
Als u als ouder(s) vragen heeft of even wilt sparren over bepaalde thema’s waarvan u niet zo goed weet wat
u er mee aanmoet, dan kunt u de tweede woensdag van de maand bij mij langs komen op de Regenboog.
I.v.m. COVID19 maatregelen dient u hiervoor via de email met mij eerst een afspraak te maken:
mvdkamp@sktwestland.nl.


Ik ben op de Regenboog van 8.30 uur- 9.30 uur, op de volgende data:
- woe 9 september 2020
- woe 7 oktober 2020
- woe 11 november 2020
- woe 9 december 2020
- woe 13 januari 2021
- woe 10 februari 2021
- woe 10 maart 2021
- woe 14 april 2021
- woe 12 mei 2021
- woe 9 juni 2021
- woe 14 juli 2021


Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van de bovenstaande data te komen, dan is er eventueel een
mogelijkheid een extra afspraak te maken. U kunt dit per email bij mij aangeven.
Het gesprek kan dan op school plaatsvinden.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maaike van de Kamp