De Regenboog

Groep 5

Welkom in groep 5

Groep 5a heeft twee leerkrachten: juf Bernadette Persoon en juf Bernadette Wiering.

Juf Bernadette Persoon werkt op maandag, dinsdag en woensdag om de week. Juf Bernadette werkt op donderdag, vrijdag en woensdag om de week. 

De kinderen in groep 5
In groep 5 zitten de kinderen in groepjes verdeeld in het lokaal. Dit maakt het coöperatief werken; het helpen en leren van elkaar, makkelijk.

Wat doen we allemaal in groep 5?
*Groep 5 heeft twee keer in de week gym. Op maandagmiddag van juf Cora en op donderdagmiddag van meester Mark. Na de gym gaan we altijd douchen. Donderdagochtend zijn we wat later terug op school, omdat we nog moeten teruglopen van sportcentrum “De Pijl”.
*Naast de bekende vakken uit groep 4 gaan we dit jaar ook aan de slag met aardrijkskunde, geschiedenis en de natuur. Via coöperatief werken komt veel nieuwe leerstof op een speelse manier aan de orde.
*Op de computers in het computerlokaal wordt leerstof extra geoefend.
*In de klas bieden we de kinderen die dat nodig hebben extra oefenstof en/of verdieping aan.
*Dit jaar besteden we wat extra aandacht aan de sociale vaardigheden omdat kinderen van deze leeftijd zich op een sociaal-emotioneel keerpunt in hun leven bevinden en dit vergt wat extra aandacht en begeleiding.
* Zes keer per jaar hebben we techniekmiddag. Met behulp van ouders maken de kinderen kennis met verschillende vormen van techniek. Hier hebben de kinderen duidelijk veel plezier in.