Groep 4

De kinderen zitten in een groepje van 4 of 6 en werken geregeld samen.

Wat doen wij in groep 4?

  • We doen veel aan sociale vaardigheden met de methode "Goed Gedaan". Het is van belang dat we elkaar kunnen vertrouwen en goed met elkaar om leren gaan!!
  • Favoriet in groep 4 is ‘het hoeken’. Drie keer per week doen we dit in een circuit. We zijn op eigen niveau bezig met de aangeboden onderdelen. Rekenen en taal komen aan bod, maar ook vakken als handvaardigheid en techniek.
  • Ook leren we de hoofdletters schrijven.
  • En natuurlijk leren we de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Deze mogen we ook lekker thuis oefenen!!
  • Wij genieten van de techniekmiddagen met behulp van handige ouders. Spelenderwijs leren wij ontzettend veel en worden we superhandig.
  • Alle dingen die we doen, zijn zoveel mogelijk in een coöperatieve vorm. Dit betekent, dat wij elkaar helpen en coachen.
  • Soms zijn er aparte projecten. Bijvoorbeeld: de leskist over Max Velthuijs van de bibliotheek. Hier doen we verschillende spelletjes die horen bij de boeken over Kikker.
  • Verder doen we heel veel leuke dingen. Bijvoorbeeld: brood bakken, jam maken, naar het Prinsenbos, spinnen zoeken in de herfst… Enfin, teveel om op te noemen!!