Groep 5

In groep 5 zitten de kinderen in groepjes verdeeld in het lokaal. Dit is gezellig en bovendien maakt het coöperatief werken (het helpen en leren van elkaar), makkelijk.

Wat doen we allemaal in groep 5?

  • Groep 5 heeft twee keer in de week gym. Om de week op maandagmiddag van juf Bernadette P. en elke donderdagmiddag van meester Mark.
  • Naast de bekende vakken uit groep 4 gaan we dit jaar ook aan de slag met nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en de natuur.
  • Via coöperatief werken komt veel nieuwe leerstof op een speelse manier aan de orde.
  • Op chromebooks wordt de leerstof waarmee we in de klas bezig zijn, regelmatig extra geoefend.
  • In de klas bieden we de kinderen die dat nodig hebben extra oefenstof en/of verdieping aan.
  • In groep 5 besteden we wat extra aandacht aan de sociale vaardigheden omdat kinderen van deze leeftijd zich op een sociaal-emotioneel keerpunt in hun leven bevinden en dit vergt wat extra aandacht en begeleiding.
  • Vier keer per jaar hebben we techniekmiddag. Met behulp van ouders maken de kinderen kennis met verschillende vormen van techniek. Hier hebben de kinderen duidelijk plezier in.
  • Drie keer dit schooljaar hebben we praktische verkeerslessen. Bij twee van deze lessen hebben de kinderen een fiets nodig om deze oefeningen te kunnen uitvoeren.
  • De kinderen leren de beginselen van het schaken in 10 lessen met het programma Chessity onder begeleiding van Meester Ard. Ze kunnen ook thuis met hun Chessity-account partijtjes tegen elkaar spelen.