Groep 5

In groep 5 zitten de kinderen in groepjes verdeeld in het lokaal. Dit is gezellig en bovendien maakt het coöperatief werken (het helpen en leren van elkaar), makkelijk.

Wat doen we allemaal in groep 5?

  • Groep 5 heeft 2x per week gym van meester Ard, op dinsdag en vrijdag.
  • Naast de bekende vakken uit groep 4 gaan we dit jaar ook aan de slag met nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en de natuur.
  • Op chromebooks wordt de leerstof waarmee we in de klas bezig zijn, regelmatig extra geoefend. 
  • Met rekenen werken wij digitaal met de methode Pluspunt4. 
  • In de klas bieden we de kinderen die dat nodig hebben extra oefenstof en/of verdieping aan.
  • In groep 5 besteden we wat extra aandacht aan de sociale vaardigheden omdat kinderen van deze leeftijd zich op een sociaal-emotioneel keerpunt in hun leven bevinden en dit vergt wat extra aandacht en begeleiding.
  • Groep 5 heeft samen met groep 6 Technico. Tijdens deze lessen werken we aan techniek. 
  • Drie keer dit schooljaar hebben we praktische verkeerslessen. Bij twee van deze lessen hebben de kinderen een fiets nodig om deze oefeningen te kunnen uitvoeren.
  • De kinderen leren de beginselen van het schaken in 10 lessen met het programma Chessity onder begeleiding van Meester Ard. Ze kunnen ook thuis met hun Chessity-account partijtjes tegen elkaar spelen.