GROEP 6

In groep 6 worden de kinderen steeds zelfstandiger. In de klas zitten de kinderen in groepjes die regelmatig wisselen, zodat wij met iedereen leren samenwerken. Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne sfeer.

Wat doen we allemaal in groep 6:

  • We starten de ochtend altijd met 15 minuten stillezen, de manier waarop we dit doen wisselen we af. Je kunt denken aan onder je tafel lezen of lezen in de leeshoek. We praten ook geregeld over mooie boeken en geven elkaar boekentips! Op deze manier zorgt het voor extra motivatie bij de kinderen.
  • In groep 6 hebben we op dinsdag en vrijdag gym van meester Ard. We lopen naar de Pijl en weer terug naar school.
  • We hebben met groep 5 Technico. We schrijven ons in op een activiteit waar wordt gewerkt met specifieke technieken.
  • We houden een spreekbeurt en maken gezamenlijk een werkstuk over een dier.
  • We krijgen om de week huiswerk mee. In groep 6 zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor het maken en inleveren hiervan.
  • In de klas werken we met een weektaak, hierbij leren de kinderen zelfstandig te zijn, te plannen en zich aan afspraken te houden. We werken hier een aantal dagen per week 30 minuten aan.
  • In groep 6 werkt iedere leerling op zijn of haar niveau aan de Engelse taal en volgt daarnaast ook de klassikale les. De klassikale lessen zijn interactief en heel leuk om met elkaar te doen.
  • We krijgen dit jaar 20 theaterlessen van 'Koperen Kees', dit geeft meester Serge.
  • Vanaf groep 6 kun je op typeles bij juf Lydia, dit is op de woensdagmiddag.

En verder hebben we dit jaar naast alle vaste lessen: de week van de lentekriebels, de week van de mediawijsheid, gaan we naar een voorstelling in de Naald, bezoeken we een museum, komt er iemand op bezoek, werken we hard, hebben we veel plezier en vormen we een gezellige groep!