GROEP 1/2


Wat doen we in groep 1/2?

 • In groep 1/2 zitten kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar. Door de gemengde samenstelling
  kunnen de kinderen veel van elkaar leren en elkaar helpen. In de klas werken wij met maatjes. De
  kinderen van groep 2 krijgen een maatje uit groep 0 of 1. Zo leren de oudste kleuters om de
  jongste kleuters te helpen.
 • We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Veiligheid is nodig om
  te kunnen ontwikkelen, daarom besteden we veel aandacht aan een fijne sfeer in de groep. Zo
  voelen de kinderen zich gewaardeerd en kunnen ze zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • In groep 1/2 leren de kinderen voornamelijk spelenderwijs. We werken met thema’s, waarbij er
  een aantal weken rond een bepaald onderwerp wordt gewerkt. Binnen een thema bieden wij
  uitdagende activiteiten aan op het gebied van taal, rekenen, creativiteit, muziek, theater, spel en
  gym.
 • Het thema is ook terug te vinden in de verschillende hoeken in de klas. Een klaslokaal bestaat
  o.a. uit de volgende hoeken: een bouwhoek, een leeshoek, een verfhoek, diverse
  constructiehoeken, een woonhoek en een zand-/watertafel. Tijdens het werken, werken we in
  deze verschillende hoeken.
 • Om zelfstandig te leren worden, werken we met een planbord. De
  kinderen kiezen op dit planbord zelf waar ze willen gaan spelen. Ze leren vooruit te plannen en
  worden soms verplicht een bepaald werkje te gaan doen.
 • Wij volgen de ontwikkeling van kinderen aan de hand van observaties in de klas. In de kring,
  tijdens het buitenspelen, bij gymlessen en in werklessen. Deze observaties registreren wij in ons
  registratiesysteem Kijk!.
 • Tweemaal per jaar vinden er met ouders 10-minutengesprekken plaats.
 • We maken van elke dag weer een leuke dag. Vrij spelen, werken, voorlezen, zingen en bewegen.
  Spelend ontdekken wij samen de wereld.

Hier vindt u een algemene brief met informatie over de kleutergroepen.