GROEP 7

In groep 7 worden we steeds zelfstandiger.  We zitten in groepjes in de klas ​die vaak wisselen, zodat wij met iedereen leren samenwerken. We zijn samen verantwoordelijk voor onze klas.

 
Wat doen we allemaal in groep 7:

 • Met rekenen werken we met de methode Pluspunt 4. We maken de lessen op papier, maar oefenen ook op ons chromebook. 
 • In groep 7 leren we ons huiswerk te plannen en de agenda daarvoor goed te gebruiken.
 • We krijgen wekelijks huiswerk van rekenen, spelling of begrijpend lezen. 
 • We starten iedere ochtend met stillezen.
 • We werken met een weektaak. We leren hierbij plannen en zelfstandig werken. 
 • In groep 7 hebben we  2x per week gym van meester Ard, op dinsdag en vrijdag. We fietsen naar de Pijl en weer terug.
 • We hebben samen met groep 8 Technico. We schrijven ons in op een activiteit waarin wordt gewerkt met techniek en/of handvaardigheid.
 • Met wereldoriëntatie werken we dit jaar met de methode Blink Geïntegreerd. We leren onderzoekend en ontdekkend leren aan de hand van diverse thema’s. We verbinden de thema’s met de thema’s van taal. 
 • Op maandag krijgen we een raadsel van Grej of the Day mee en de volgende dag volgt een micro lesje. 
 • We hebben boekbesprekingen, spreekbeurtenen en maken zelf een werkstuk. 
 • We krijgen dit jaar in de tweede helft van het jaar theaterlessen van meester Serge.
 • En verder hebben we dit jaar naast alle vaste lessen, een dode hoek les, doen we mee aan de kinderpostzegelactie, de nationale voorleeswedstrijd, de week van de lentekriebels, de week van de mediawijsheid,  gaan we naar een voorstelling in de Naald,  bezoeken we een museum, werken we hard, hebben we veel plezier en vormen we samen een team.