GROEP 3

Wat doen we in groep 3?

 • Groep 3 is een heel bijzonder en leuk jaar! Er gebeurt heel veel!

 • De eerste schoolweken besteden we veel aandacht aan de groepsvorming d.m.v. allerlei spelletjes, omdat de kinderen uit verschillende kleutergroepen komen. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich fijn voelen in de groep en zichzelf kunnen zijn! 

 • We proberen de overgang van groep 2 naar 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen door iedere middag even buiten te spelen, te werken in circuitvorm en veel bewegingsspelletjes tussendoor te doen.

 • Groep 3 staat vooral in het teken van lezen, rekenen en schrijven. Iedere ochtend starten we met het lezen in een eigen leesboekje. Tot eind januari leren de kinderen de letters en ze kunnen daardoor steeds meer woorden, zinnen en verhaaltjes lezen.

 • De leesles is erg gevarieerd. We starten klassikaal en hebben daarna de verwerking  in circuitvorm. We werken dan in de werkboekjes, op de chromebooks en we doen de leesoefeningen in kleine groepjes.

 • In de tweede helft van groep 3 leren we nog meer soorten woorden en ligt de aandacht op het tempo lezen en het begrijpend lezen. We hebben ook twee keer in de week tutorlezen met groep 7 of 8, omdat we veel leeskilometers willen maken.

 • De kinderen leren tijdens de schrijfles de schrijfletters. Aan het begin van het schooljaar
  schrijven we nog met potlood, maar vanaf februari krijgt iedereen een stabilo pen en gaan we de letters aan elkaar leren schrijven.

 • Tijdens het rekenen gebruiken we heel veel rekenmaterialen zoals blokjes, rekenrekjes, muntjes, dobbelstenen, kralenkettingen en allerlei rekenspelletjes. We maken kennis met de getallenlijn tot 20, maar al gauw doen we allerlei rekenspelletjes t/m 100. We leren plus en min sommetjes tot 10, en later tot 20. Klokkijken, getallen splitsen t/m 10, geldrekenen en blokkenbouwsels komen ook veel aan de orde. De verwerking doen we vaak in de werkboekjes. Natuurlijk oefent ieder kind het geleerde ook op het chromebook.

 • Voor de kinderen zijn de hoeken favoriet. Een aantal keer in de week werken we een half uur in verschillende hoeken. Op vrijdagmiddag mogen de kinderen tijdens vrije hoeken zelf kiezen wat ze gaan doen.

 • Vanaf groep 3 werken we met wereldoriëntatie met de methode Blink. Vele onderwerpen komen dan aan bod.

 • Spelenderwijs oefenen we de Engelse taal. We lezen voor uit prentenboeken, vergroten de woordenschat en zingen Engelse liedjes.

 • Natuurlijk besteden we ook aandacht aan muziek en theater o.l.v. een theaterdocent en aan veel creatieve vakken. We gymmen twee keer per week o.l.v. een  gymdocent.

 • Een bezoek aan het Prinsenbos, aan het theater en aan een museum in Den Haag zijn elk jaar activiteiten, waar de kinderen erg naar uitkijken!

 

In groep 3  werken we samen, we leren van elkaar en hebben we elke dag plezier!