GROEP 3

Wat doen we in groep 3?


In groep 3 gebeurt een heleboel… Zeker aan het begin van het schooljaar besteden we veel
aandacht aan groepsvorming, omdat de kinderen uit verschillende kleutergroepen komen.
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich fijn voelen in de groep en zichzelf kunnen
zijn! We proberen de overgang van groep 2 naar 3 zo klein mogelijk te maken door iedere
middag even buiten te spelen en veel bewegingsspelletjes tussendoor te doen.
Maar er moet natuurlijk ook geleerd worden...
Groep 3 staat vooral in het teken van lezen, rekenen en schrijven.
Iedere ochtend starten we met lezen. De kinderen leren tot ongeveer eind januari de letters
en kunnen daardoor steeds meer woorden, zinnen en verhaaltjes lezen.
De leesles is erg gevarieerd… we starten klassikaal en hebben daarna de verwerking op
niveau in circuitvorm dmv de werkboekjes, leesboekjes, op de letterdozen, chromebooks
etc.
In de tweede helft van groep 3 ligt de aandacht op het tempo lezen en het begrijpend lezen.
We hebben dan ook 2x in de week tutorlezen met groep 8, omdat we veel leeskilometers
willen maken.
De kinderen leren tijdens de schrijfles de schrijfletters. Aan het begin van het schooljaar
schrijven we nog met potlood, maar vanaf januari krijgen ze een stabilo pen en gaan we aan
elkaar leren schrijven.
Tijdens het rekenen gebruiken we verschillende rekenmaterialen zoals blokjes, rekenrekjes,
geld, dobbelstenen. We maken kennis met de getallenlijn tot 100, automatiseren optellen en
aftrekken t/m 10 en splitsingen t/m 10, klokkijken, geldrekenen etc.. De verwerking doen we
in de werkboekjes en tijdens de hoeken bijvoorbeeld.
Naast deze 3 hoofdvakken doen we natuurlijk nog heel veel andere dingen in groep 3!
Voor de kinderen zijn de hoeken favoriet. Iedere dag werken we een half uur in verschillende
hoeken zoals de bouw-, knutsel-, reken-, taal-, lees- en techniekhoek. Op vrijdagmiddag
mogen ze tijdens vrije hoeken zelf kiezen wat ze gaan doen.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan muziek, drama, dans, natuur, creatieve vakken,
werken we op de chromebooks en gymmen we 2x p/w..
Een bezoek aan het Prinsenbos en het theater en/of museum staan ook altijd op het
programma…. eigenlijk doen we heel veel in groep 3; teveel om op te noemen!